Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Kurs Neptun 2017

Wojska lądowe, 26 maja 2017

Wczoraj zakończył się kurs Zapobieganie zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa morskiego – Neptun 2017, którego organizatorem był Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

W szkoleniu uczestniczyło 25 funkcjonariuszy służb kontrolnych z 16 krajów Unii Europejskiej, którzy na co dzień zajmują się ochroną bezpieczeństwa morskiego / Zdjęcie: Bartłomiej Nakielny

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, jako partner ramowy Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), wspólnie z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, w dn. 22-25 maja na wodach Portu Kołobrzeg organizował zintegrowane manewry o charakterze międzynarodowym z użyciem jednostek pływających na morzu. W szkoleniu uczestniczyło 25 funkcjonariuszy służb kontrolnych z 16 krajów Unii Europejskiej, którzy na co dzień zajmują się ochroną bezpieczeństwa morskiego.

Manewry Neptun 2017 prowadzili eksperci z centrów do spraw terroryzmu i bezpieczeństwa z Portugalii, Francji, Grecji i Polski. Ćwiczenia praktyczne wspomagało 52 funkcjonariuszy z MOSG i COSSG, a także 29 studentów Akademii Morskiej w Szczecinie i ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Podczas szkolenia poruszono zagadnienia i problemy związane z charakterystyką i wykorzystaniem możliwości międzynarodowej współpracy w procedurach zwiększania bezpieczeństwa morskiego na wodach UE, identyfikacją struktur i metod zabezpieczenia głównych portów morskich UE, czy specyfiką zapewnienia bezpieczeństwa na międzynarodowych morskich szlakach komunikacyjnych w kontekście ochrony portów Państw Członkowskich UE i infrastruktury morskiej. Przykładowe scenariusze odbywanych ćwiczeń to: manewrowanie pontonu w trudnych warunkach hydrometeorologicznych, taktyka interwencji z użyciem broni palnej, taktyka przemieszczania się po statku, abordaż na jednostkach pływających w celu zatrzymania szczególnie niebezpiecznego przestępcy, przeszukania pod kątem przemytu ludzi, wspólna akcja ratownicza służb poszukiwawczo-ratowniczych oraz taktyka i techniki podejmowania rozbitków z wody.

W trackie ćwiczeń spotkali się funkcjonariusze służb kontrolnych państw członkowskich UE (Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Szwecji, Węgier i Polski), wykonujący w służbie praktyczne działania w zakresie kontroli jednostek pływających na morzu, którzy nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Pomimo realizowania w służbie tych samych czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa morskiego, metody ich działania podczas realizacji zadań, rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych i całkowicie inne doświadczenia związane choćby z odmienną charakterystyką obszarów morskich UE, wymagały od uczestników ogromnego wkładu pracy i sprawnej kooperacji w celu wypracowania uniwersalnych algorytmów postępowania w obszarze budowania bezpieczeństwa morskiego oraz infrastruktury portowej.

Realizacja szkolenia Neptun 2017 połączyła doświadczenia funkcjonariuszy z państw UE. Wypracowano wspólne standardy działania w celu podniesienia efektywnej ochrony i kontroli bezpieczeństwa morskiego portów, transportu żeglarzy i pasażerów oraz w celu przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą w przyszłości realizować wzajemną współpracę pomiędzy funkcjonariuszami państw UE, jako niezbędny element pozwalający na skuteczne i konsekwentne zwiększenia efektywności wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom na morzu (SG ćwiczy z 2. Mazurskim Pułkiem Saperów, 2017-02-15).

Na podstawie informacji COSSG


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.