Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Związkowcy z Łucznika powiadamiają prokuraturę i CBA

Przemysł zbrojeniowy, 29 października 2007

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność FB Łucznik w Radomiu wespół z Zarządem ZZ Przemysłu Elektromaszynowego dostarczyły dziś Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w ramach prowadzonego przez KG Policji przetargu na dostawę 5709 kompletów nowych, wyprodukowanych w 2007 pistoletów samopowtarzalnych kalibru 9 mm.

Radomscy związkowcy z obu central przekazali także Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu wniosek o rozpoznanie sprawy wraz z kopią powyższego zawiadomienia prokuratury. Jak wiadomo, Cenzin wygrał ofertą droższą - 7.243.579 zł, polskie konsorcjum Bumar/Łucznik, proponujące dostarczany policji już od dawna masowo pistolet radomski P99, było o 400.000 tańsze - 6.842.674 zł. KG Policji i Straż Graniczna podpisały umowę z Cenzinem 30 sierpnia 2007 (Bumar i Łucznik nie dają za wygraną).

W piśmie związkowców do prokuratury czytamy m.in., iż przebieg przetargu może wskazywać na możliwość popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy dysponujących funduszami publicznymi ponieważ: - wybrano broń droższą nie spełniającą warunków zamówienia, - KG Policji wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi nie przedłożyła Zespołowi Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Sądowi Okręgowemu w Warszawie, do których odwoływało się polskie konsorcjum Bumar/Łucznik, oryginału ofert złożonych przez Cenzin, - Cenzin przedstawił ofertę z nieprawdziwymi danymi zwycięskiej broni (np. inna masa - 604,5 g zamiast podanej 600 g; inna żywotność lufy i inne od deklarowanych cechy mechanizmu spustowego), - podczas rozprawy przed V Wydziałem Cywilno-Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie 22 października przedstawiciel KG Policji przedłożył nieprawdziwe oświadczenie o rzekomym wykonaniu dostawy broni przez Cenzin, co przyniosło umorzenie sprawy.

Powyższe uzasadnia, że wyboru oferty nie dokonano obiektywnie, a członkowie Komisji (policjanci oraz oficerowie Straży Granicznej) działali pod wpływem presji, być może w związku z nieformalnymi poleceniami ich przełożonych. W KG Policji w przeprowadzenie postępowania zaangażowani byli (w tym nadzorowali je): Konrad Kornatowski - Komendant Główny Policji, Tomasz Karczewski - Zastępca Komendanta, Tomasz Kowalczyk - Dyrektor Biura Logistyki KG Policji (który podpisywał umowę na dostawę broni), Joanna Kaczmarska-Reicher - Zastępca Dyrektora Biura Logistyki KG Policji (podpisywała umowę na dostawę broni) oraz Eliza Wójcik - Dyrektor Biura Finansów KG Policji (przewodnicząc Komisji Przetargowej).

Mając na uwadze charakter sprawy - dotyczącej bezpieczeństwa państwa - oraz fakt, że obecnie KG Policji w Warszawie rozpisała kolejny przetarg, na zakup dalszych znacznie większych partii pistoletów (nr postępowania 174/Cmt/07/JM), udział w którym zapowiedziało PHZ Cenzin Sp. z o.o., zwracamy się z prośbą o niezależne rozpoznanie sprawy przez CBA, w szczególności, że pewne okoliczności wskazują na prawdopodobieństwo dokonania czynności o charakterze korupcyjnym wobec funkcjonariuszy publicznych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.