Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

PGZ-19R dla SZ RP

Lotnictwo wojskowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 30 listopada 2018

Dzisiaj podpisana została umowa między konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Inspektoratem Uzbrojenia MON dotycząca dostawy 12 systemów bezzałogowych statków latających klasy taktycznej krótkiego zasięgu kr. Orlik. Konsorcjum składające się z PGZ, WZL nr 2 i PIT-RADWAR zaoferowało Siłom Zbrojnym RP zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce bsl PGZ-19R.

SZ RP zamówiły 12 zestawów bsl PGZ-19R / Zdjęcie: PGZ

Bezzałogowe statki powietrzne odgrywają coraz bardziej istotną rolę na współczesnym polu walki. Swoje kompetencje w tej dziedzinie rozwinęły czołowe koncerny zbrojeniowe świata. Dzisiaj możemy z dumą ogłosić, że do tego grona dołącza także Polska Grupa Zbrojeniowa, oferując w pełni nowoczesne rozwiązania, które będą wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP – powiedział po podpisaniu umowy wiceprezes zarządu PGZ Sebastian Chwałek.

Podpisanie umowy to rezultat podjęcia w 2016 decyzji o budowie przez PGZ kompetencji w zakresie projektowania i produkcji bezzałogowych statków latających. Wówczas powstało Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.

Efektem tych działań jest pierwszy w pełni polski bezzałogowy statek latający klasy taktycznej krótkiego zasięgu. W ramach programu Orlik konsorcjum PGZ zaoferowało Siłom Zbrojnym RP zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R. Służy on do długotrwałego prowadzenia rozpoznania obrazowego na rozległym obszarze, w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, w dzień i w nocy. W skład oferowanego systemu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wchodzi 11 elementów: 5 bsl mobilna wyrzutnia startowa, wóz logistyczny, naziemna stacja kontroli, naziemny terminal danych, wynośny terminal wideo, przenośny terminal wideo.

W ramach zamówienia oprócz zestawów bsl, zostaną dostarczone jednorazowo elementy wspomagające działanie i użytkowanie zestawów: zintegrowany system szkolenia, zintegrowany system logistyczny, inicjujące pakiety logistyczne i szkoleniowe. Zamówienie opiewa na 12 zestawów, z czego podstawowych 8 dostarczonych będzie w l. 2021-2023, a opcja (4 zestawy) ma zostać zrealizowana w l. 2023-2026.

Główne elementy oferowanego przez PGZ systemu to: bezzałogowe statki powietrzne o napędzie spalinowym lub hybrydowym oraz naziemna stacja kontroli. Elementem integrującym te dwa komponenty jest system łączności i przesyłania danych przy użyciu naziemnego terminala danych. Naziemna stacja kontroli pozwala operatorowi na zdalne sterowanie bsl i zarządzanie wyposażeniem (czyli np. sterowaniem kamerami i czujnikami). PGZ-19R został zaprojektowany jako całkowicie niezależny od naziemnej infrastruktury lotniskowej.

Naziemna stacja kontroli i wóz logistyczny zostały zbudowane na bazie 15-stopowych kontenerów umieszczonych na samochodach wysokiej mobilności. Z kolei naziemny terminal danych i wyrzutnia pneumatyczna zabudowane są na przyczepach ciągniętych przez te samochody. Mobilna konfiguracja zestawu umożliwia jego transport drogą lądową, morską lub lotniczą.

Maksymalna masa startowa bsl wynosi 90 kg, zaś udźwig – 20 kg. Ładunek użyteczny to głowica optoelektroniczna składająca się z kamery dziennej, kamery na podczerwień, dalmierza laserowego i również laserowego wskaźnika celu. Ponadto PGZ-19R wyposażony jest w szczelinowy radar SAR o bardzo wysokiej rozdzielczości. Bezzałogowiec może przebywać w powietrzu do 12 h na wysokości do 5000 m. Lądowanie odbywa się w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu.

PGZ rozważa złożenie MON koncepcji rozwoju i produkcji systemu bsl średniego zasięgu w ramach programu Gryf. Jednocześnie kontynuowane są prace badawczo-rozwojowe w zakresie lekkich bsl dla potrzeb służb mundurowych i rynku cywilnego (PGZ-19R z WZL-2, 2018-09-04).


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.