Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

OKB Mila i Kamowa łączą siły

Przemysł lotniczy, Strategia i polityka, 11 października 2019

Zarząd holdingu Wiertalioty Rossii podjął decyzję o połączeniu biur badawczo-konstrukcyjnych (OKB) im. Mila i im. Kamowa w celu utworzenia Narodowego Centrum Przemysłu Śmigłowcowego (NCW) im. Michaiła Mila i Nikołaja Kamowa, które połączy potencjał dwóch szkół konstruowania śmigłowców w celu ich doskonalszego projektowania i modernizacji. Obydwie marki zostaną zachowane.

/ Zdjęcie: Wiertalioty Rossii

Utworzenie NCW pomoże również w usunięciu barier administracyjnych, prawnych i ekonomicznych, które stoją obecnie na drodze współpracy między dwoma zespołami projektowymi oraz stworzy warunki do nieskrępowanej wymiany rozwiązań technicznych, efektywnego podziału obciążenia i ujednolicenia standardów technicznych. Spodziewanymi efektami są również obniżenie kosztów pracy, wzrost wydajności zarządzania i wydajności produkcji, wzrost jakości projektowania i skrócenie czasu wdrożenia śmigłowców do produkcji seryjnej.

Zgodnie z naszymi obliczeniami podział zadań między dwa biura projektowe, a także zakłady produkcyjne i remontowe spowoduje, że ok. 15-20% rocznego potencjału dwóch biur projektowych można będzie wykorzystać do utworzenia rezerwy technicznej i opracowania nowego sprzętu. Wcześniej konkurowały one ze sobą, jednocześnie opracowując takie same projekty. Naszym wspólnym zadaniem nie jest konkurowanie ze sobą, ale ze światowymi producentami, a połączenie obu szkół [konstruowania wiropłatów] przyczyni się do osiągnięcia tego celu– powiedział z-ca dyrektora generalnego holdingu ds. polityki naukowej i technologicznej oraz produkcji śmigłowców Michaił Korotkiewicz.

Planowany jest także ekonomiczny efekt połączenia biur projektowych poprzez optymalizację wykorzystania wspólnej infrastruktury naziemnej i zmniejszenie kosztów wykonywania podobnych prób i badań. Jednocześnie część zaoszczędzonych w ten sposób funduszy będzie przeznaczona na zwiększenie potencjału naukowego i technicznego oraz zatrudnienie nowych inżynierów.

Pierwszy etap tworzenia NCW, obejmujący połączenie dwóch biur projektowych w jedną całość, ma zostać ukończony do połowy 2020. Dalsze procesy integracyjne związane z optymalizacją ich działalności w ramach NCW potrwają do 2022 (Chorwackie Mi-171Sz wyremontowane, 2019-09-25, Makieta śmigłowca Minoga, 2019-06-04).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.