Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Dialog techniczny na Kondora

Marynarka wojenna, Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, 02 stycznia 2020

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował , że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego celem jest pozyskanie niezbędnych informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zaspokojenia następującej potrzeby Resortu Obrony Narodowej: Wielozadaniowy morski śmigłowiec pokładowy Marynarki Wojennej (kr. Kondor).

Wizualizacja śmigłowca W-3PL/N, zaprezentowana we wrześniu 2012 / Ilustracja: PZL Świdnik 

Przedmiotem dialogu technicznego jest dostawa 4¸8 wielozadaniowych śmigłowców morskich pokładowych o maksymalnej masie startowej nie większej niż 6500 kg, posiadających zdolność poszukiwania, śledzenia i zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz radiolokacyjnego wskazywania celów (RWC) wraz z pakietem logistycznym oraz szkoleniem personelu latającego i technicznego. Wymaganie to pozostawia możliwość zaoferowania tylko trzech śmigłowców: Leonardo W-3 lub AW159 Wildcat i Airbusa AS365 Panther. NH Industries NH90 i Lockheed Martin MH-60R mają masę startową większą od wymaganej. Program rozwoju wielozadaniowego śmigłowca W-3PL/N w wersji morskiej został ujawniony przez PZL Świdnik we wrześniu 2012 (sic!), podczas MSPO (W-3PL/N następcą Anakondy, 2012-09-03).

Dialog techniczny obejmował będzie w szczególności: ocenę możliwości spełnienia przez oferowany Sprzęt Wojskowy (SpW) wstępnie określonych wymagań w zakresie: systemów uzbrojenia, systemów łączności, ochrony, identyfikacji, nawigacyjnych I walki radioelektronicznej oraz oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania SpW, oszacowanie potrzeb czasowych pozyskania SpW, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia I określenie zasad odbioru i nadzorowania jakości SpW.

Wymogi specjalistyczne, jakie powinien spełniać śmigłowiec, zostaną przekazane w formie zapytania o informację (RFI) podmiotom, które przystąpią do dialogu technicznego po przesłaniu zgłoszenia łącznie z wymaganymi oświadczeniami, a także po dokonaniu weryfikacji wymienionych dokumentów.

Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego to maj – lipiec 2020. Termin dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy cele określone w przedmiocie dialogu technicznego nie zostaną osiągnięte. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym. Miejsce i termin prowadzenia poszczególnych spotkań, jeżeli będą miały miejsce, w ramach dialogu technicznego będą każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi podmiotami zaproszonymi do dialogu.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy przesłać w języku polskim do dnia 21 stycznia 2020 do IU MON. Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. Po przedstawieniu ww. dokumentów oraz po przeprowadzeniu ich weryfikacji przekazany zostanie tekst zapytania o informację (RFI) tylko do wybranych przez Inspektorat Uzbrojenia podmiotów, które zaproponują kompleksowe rozwiązania zaspokojenia potrzeby Sił Zbrojnych RP. Dialog techniczny nie jest tożsamy z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.