Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Pyrzowice z rozbudowanym terminalem

Lotnictwo cywilne, 06 sierpnia 2021

Wczoraj, 5 sierpnia 2021, w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach pierwsi podróżni skorzystali z rozbudowanego i przebudowanego terminalu pasażerskiego B.

 Dzięki rozbudowie i przebudowie terminalu pasażerskiego B przepustowości obiektu wzrosła z 2 mln do 4 mln pasażerów rocznie, powierzchnia zwiększyła się o 40% – z 12,2 tys. m2 do 17,2 tys. m2, a kubatura obiektu o 35% – z 88,4 tys. m3 do 120,3 tys. m3. Po przebudowie liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wzrosła z 18 do 28. Od strony parkingów Terminal B ma otrzymał nową elewację, spójną architektonicznie z terminalami pasażerskimi A i C / Zdjęcia: Piotr Adamczyk

W ramach realizacji inwestycji, której głównym wykonawcą była spółka Promus Ruda Śląska, przepustowość terminalu pasażerskiego B wzrosła z 2 mln do 4 mln pasażerów rocznie. Powierzchnia zwiększyła się o 40% – z 12,2 tys. m2 do 17,2 tys. m2, a kubatura obiektu o 35% – z 88,4 tys. m3 do 120,3 tys. m3. Celem inwestycji, która rozpoczęła się we wrześniu 2019, była zasadnicza poprawa wydajności i jakości obsługi pasażerów, poprzez zwiększenie powierzchni i kubatury obiektu, a także stworzenie nowego wewnętrznego układu funkcjonalnego.

Istotną zmianą było przesunięcie fasady terminalu o ok. 17,5 m na południe i zrównanie jej z linią terminalu C, co umożliwiło połączenie obiektów. W przejściu łączącym oba budynki zlokalizowano strefę upamiętniającą Wojciecha Korfantego – patrona pyrzowickiego lotniska. Zmianie uległ również wygląd południowej elewacji terminalu B – po rozbudowie obiekt stał się spójny architektonicznie z terminalami A i C.

Zasadniczą zmianą wewnątrz obiektu było rozdzielenie poziomami strefy odprawy biletowo-bagażowej od strefy kontroli bezpieczeństwa. W starym terminalu B obydwie znajdowały się na parterze, w nowym strefa kontroli bezpieczeństwa została przeniesiona na pierwsze piętro. Dzięki temu możliwe stało się zwiększenie liczby stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28. Jedno stanowiskowo służy do nadawania bagaży ponadgabarytowych, a dwa przeznaczone są dla pasażerów chcących samodzielnie nadać swój bagaż.

W ramach inwestycji przebudowano też halę odlotów terminalu B. Wprowadzone zmiany objęły rozbudowę przejścia typu Fast Track, nowe punkty gastronomiczne i handlowo-usługowe oraz salonik biznesowy, który został przeniesiony na drugie piętro hali odlotów i jest dwukrotnie większy od poprzedniego. Zwiększono też liczbę bramek do wejścia na pokład samolotu – z 10 do 16. Po 2 dodatkowe bramki znajdują się w 3 zewnętrznych klatkach schodowych, które połączone są z terminalem za pomocą krytych pomostów. Pozostałe 10 bramek usytuowano na parterze hali odlotów. Parter i pierwsze piętro hali ogólnodostępnej oraz hali odlotów skomunikowano za pomocą ruchomych chodników, a cały obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomiędzy wszystkimi poziomami hal ogólnodostępnej i odlotów można przemieszczać się za pomocą wind. W windy wyposażone są także zewnętrzne klatki schodowe.

Jednym z najważniejszych elementów nowego terminalu B jest aktualnie najnowocześniejszy w Polsce system transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych. Jest on wyposażony w dwa najnowsze tomografy, pozwalające na uzyskanie szczegółowego, trójwymiarowego obrazu zawartości prześwietlanego bagażu. Nowa bagażownia została wyposażona w sorter tackowy z 76 tackami i systemem przechyłu oraz 12 zrzutni bagażowych z możliwością frontowego i bocznego załadunku. Przepustowość całego systemu to 1 885 sztuk bagaży na godzinę.

Rozbudowę i przebudowę terminalu pasażerskiego B w większości realizowaliśmy w bardzo trudnym czasie pandemii koronawirusa, która przyczyniła się do największego kryzysu w historii branży lotniczej. Projekt jednak zakończyliśmy zgodnie z harmonogramem, doprowadzając tym samym do końca kolejną ważną, wchodzącą w skład kompleksowego planu rozbudowy Katowic, inwestycję. Oddanie do użytku terminalu B to nie koniec prorozwojowych przedsięwzięć w Katowicach. Nieustannie myślimy o przyszłości i chcemy wzmacniać pozycję pyrzowickiego lotniska w różnych obszarach. Dlatego konsekwentnie rozbudowujemy bazę do obsługi technicznej samolotów. Trwa budowa przedhangarowej płyty postojowej o powierzchni 6,5 ha oraz trzeciego hangaru z zatokami do obsługi dwóch Airbusów A321neo. Intensywnie pracujemy nad projektem rozwoju strefy cargo. Chcemy znacząco zwiększyć powierzchnię terminalową przeznaczoną do obsługi ruchu towarowego – powiedział Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, zarządzającego MPL Katowice w Pyrzowicach (Z Pyrzowic do Tajlandii i na Kubę, 2021-06-24).

Zakończenie rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego B zwiększyło też znacznie przepustowość całej infrastruktury terminalowej lotniska, na którą składają się terminal pasażerski A (odloty Non-Schengen), B (odloty Schengen) i C (przyloty Schengen i Non-Schengen). Wraz z końcem inwestycji wzrosła ona z 6 mln do 8 mln pasażerów rocznie. Zwiększyła się także powierzchnia wszystkich terminali pasażerskich z 29 tys. m2 do 34 tys. m2.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.