Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rozwój MPL Kraków-Balice

Lotnictwo cywilne, 08 października 2021

5 października 2021 wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał Straży Granicznej w Krakowie-Balicach 10 nowo zainstalowanych bramek do automatycznej odprawy granicznej (ABC – Automated Border Control) o wartości 5 618 780 zł.

Na balickim lotnisku 5 października 2021 oddano do użytku 10 nowo zainstalowanych bramek do automatycznej odprawy granicznej / Zdjęcie: MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice

System bramek ABC jest przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, czyli do Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Chorwacji czy Albanii. Pasażer sam dokonuje wyboru dotyczącego formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną. Pięć z bramek przeznaczonych jest do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla przylatujących, co oznacza, że w jednym momencie może być obsługiwanych 10 pasażerów. Zastosowanie najnowocześniejszych technik biometrycznych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Odprawiany pasażer postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Najpierw umieszcza dokument na czytniku, gdzie zostaje on zeskanowany. Następnie, po pomyślnej weryfikacji, następuje otwarcie drzwiczek i rozpoczyna się kolejny etap kontroli, czyli porównanie danych biometrycznych zawartych w dokumencie z wizerunkiem osoby poddającej się kontroli. Gdy system potwierdzi, że dokumentem posługuje się osoba uprawniona, a sam dokument upoważnia do przekroczenia granicy, proces zostaje zakończony i pasażer opuszcza bramki.

System ten pozwala na usprawnienie procesu odpraw, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa. Cała procedura odprawy automatycznej trwa kilkanaście sekund, a pasażer nie ma bezpośredniego kontaktu z kontrolerem.

Nieco wcześniej, 27 września br. rozpoczęła się oficjalnie rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa na realizację tej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj między MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice a MAX BÖGL Polska sp. z o.o. została podpisana 18 maja 2020, a w sierpniu 2021 została wydana przez Wojewodę Małopolskiego decyzja o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja o wartości 133 770 027,33 zł brutto jest częścią planu generalnego na lata 2016-2036 (przewidującego zwiększenie rocznej przepustowości lotniska do 12 mln pasażerów) i ma na celu zwiększenie liczby stanowisk postojowychdla samolotów.

Inwestycja rozbudowy płyty postojowej samolotów w części zachodniej zakłada powstanie nowej nawierzchni, przeznaczonej na postój i obsługę statków powietrznych o łącznej powierzchni niemal 11 ha. W ramach zadania uproszczony ma zostać obecny układ wyjazdowych dróg kołowania, których przebieg ma zostać dostosowany do możliwości połączenia z planowaną w ramach budowy nowej drogi startowej wschodnią drogą szybkiego zjazdu. W wyniku rozbudowy ma powstać 15 nowych stanowisk postojowych przystosowanych do obsługi samolotów kodu C, takich jak Boeing 737 czy Airbus A320. Cztery z nich (zlokalizowane w części południowej) będą mogły być wykorzystywane wymiennie jako dwa stanowiska dla szerokokadłubowych samolotów typu Boeing 787. Wszystkie nowe nawierzchnie lotniskowe mają zostać wyposażone w oświetlenie nawigacyjne – światła linii środkowej dróg kołowania i światła prowadzenia na stanowiska postojowe. Pod konstrukcją płaszczyzny postojowej przewidziano budowę zaawansowanej sieci odprowadzenia i retencjonowania wód opadowych, z układem kontroli i monitoringu jakości odprowadzanych wód.

Rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej ma na celu głównie poprawę przepustowości płaszczyzny postojowej samolotów. Całość inwestycji została skoordynowana z planowanymi przez krakowskie lotnisko zadaniami przebudowy i rozbudowy terminala pasażerskiego oraz budowy nowej drogi startowej.

We wrześniu br. z usług krakowskiego lotniska skorzystało 429 099 pasażerów, czyli o 47% mniej niż we wrześniu 2019, ale już o 74% więcej niż we wrześniu 2020. Łącznie od początku 2021 do końca września na krakowskim lotnisku obsłużono 1 735 089 pasażerów (Wyścig na Balicach, 2021-10-07, Buzz wystartowały z Krakowa, 2021-09-16).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.