Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe urządzenia do prześwietlania w Gdańsku

Infrastruktura, Lotnictwo cywilne, Nowe technologie, Transport lotniczy, 06 maja 2022

W porcie lotniczym Gdańsk uruchomione zostały dwa nowe urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) HI-SCAN 10080 XCT, wyprodukowane przez brytyjskie przedsiębiorstwo Smiths Detection. Koszt ich zakupu i montażu wyniósł 22 mln zł.

Nowe urządzenia zapewniają dokładniejszą kontrolę i mają lepszą zdolność do automatycznej oceny bagażu, co pozwala na zmniejszenie liczby zakwestionowanych walizek. To z kolei pozwala na zmniejszenie odsetka bagażu wysyłanego do oceny przez operatora. Ponadto operator otrzymuje trójwymiarowy widok prześwietlonego i zakwestionowanego przez maszynę bagażu. Może go obejrzeć z każdej strony, a to umożliwia mu szybszą i dokładniejszą weryfikację, co następnie przekłada się na mniejszą liczbę bagaży wysyłanych do kontroli manualnej w obecności ich właścicieli. Według zapewnień producenta nowy sprzęt będzie działał od 15 do 20 lat.

Bezpieczeństwo pasażerów, obsługi i całego lotniska jest naszym absolutnym priorytetem. Ciągle poprawiając jakość, inwestujemy w coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Zakupiliśmy i uruchomiliśmy wyjątkowo czułe urządzenia do wykrywania przedmiotów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie w ruchu lotniczym. Dokładność prześwietlania nowych maszyn jest taka, jak badania medycznego wykonanego zwykłym RTG w stosunku do badania wykonanego tomografem komputerowym – powiedział Sławomir Kurowski, kierownik Działu Technicznego i Cargo portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Nowe urządzenia wykrywają automatycznie zagrożenia i zapewniają dokładniejszą kontrolę, zmniejszając obciążenie obsługi gdańskiego lotniska / Zdjęcia: Smiths Detection

Nowe urządzenia do prześwietlania mają szybki, wielopoziomowy system wykrywania materiałów wybuchowych nowej generacji dla bagażu rejestrowanego i ładunków lotniczych. Są wyposażone w dwuwidokowy skaner linii rentgenowskiej o podwójnej energii z pełnym obrazowaniem i rekonstrukcją 3D wolumetrycznej tomografii komputerowej. Każde z urządzeń ma przepustowość do 1800 walizek na godzinę lub 2500 paczek na godzinę (Lepszy rok Gdańska, 2022-01-24).

Urządzenie HI-SCAN 10080 XCT zostało zakwalifikowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Bezpieczeństwie, która określa ograniczoną odpowiedzialność za roszczenia związane z terroryzmem. Ma certyfikat TSA do szybkiej kontroli bagażu rejestrowanego, certyfikaty EU/ECAC EDS Standard 3.0 i 3.1, a także certyfikat TSA ACSTL.

Jako opcja dostępne jest dostosowanie urządzeń HI-SCAN 10080 XCT do wykrywania towarów niebezpiecznych, takich jak baterie litowe (iCMORE Lithium Batteries), łatwopalne ciała stałe i ciecze oraz sprężone i skroplone gazy (iCMORE Dangerous Goods).

Wymiana urządzeń do prześwietlania bagaży została zalecona lotniskom w całej Europie przez Komisję Europejska rozporządzeniem z 5 listopada 2015 w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.