Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ambitny plan rozbudowy Pyrzowic

Infrastruktura, Lotnictwo cywilne, Transport lotniczy, 07 lutego 2024

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zaprezentowało program inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach na lata 2024-2028, obejmujący rozbudowę wszystkich stref lotniska, czyli pasażerskiej, obsługi technicznej samolotów i cargo. GTL planuje ponadto rozwinąć czwarty obszar działalności w postaci węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.

Największym i najkosztowniejszym projektem zaplanowanym w programie inwestycyjnym na lata 2024-2028 jest budowa głównego terminalu pasażerskiego / Wizualizacje: MPL Katowice

Największym i najkosztowniejszym zaplanowanym projektem w jest budowa głównego terminalu pasażerskiego. Koncepcja rozbudowy strefy pasażerskiej została przygotowana we współpracy z Arup – globalnym podmiotem, zatrudniającym 18 tys. inżynierów, projektantów, planistów i konsultantów w 90 biurach na całym świecie – w oparciu o prognozy przewozów do 2040 opracowane przez zespół GTL, z których wynika, że już w 2028 z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzysta około 7,5 mln podróżnych, a granica 10 mln pasażerów może zostać przekroczona w 2033.

Najważniejszym punktem planu inwestycyjnego jest budowa głównego terminalu pasażerskiego o powierzchni 49 tys. m2, który ma być wyposażony w rękawy i być połączony tunelem ze stacją kolejową. Nowy terminal ma powstać na wschód od obecnie istniejących terminali pasażerskich, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się najstarsza cywilna część lotniska, która powstawała od lat 1960. Główny terminal pasażerski ma być budynkiem dwukondygnacyjnym, w którym na parterze znajdzie się strefa odprawy biletowo-bagażowej i hala przylotów, a na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie centralna kontrola bezpieczeństwa, strefa kontroli paszportowej i hala odlotów.

Nowy terminal ma być zintegrowany ze zrewitalizowanym Terminalem B i połączony ze stacją kolejową Pyrzowice-Lotnisko tunelem o długości około 270 m. Pomiędzy terminalem głównym a stacją kolejową zaplanowano centrum przesiadkowe dla autobusowej komunikacji publicznej, autokarów i busów.

Przed głównym terminalem pasażerskim ma powstać nowy układ drogowy, z nowymi bramkami wjazdowymi i wyjazdowymi oraz strefą Kiss & Fly. W 2028, po oddaniu do użytku pierwszej części głównego terminalu pasażerskiego, całkowita powierzchnia infrastruktury terminalowej pyrzowickiego lotniska ma wynosić 83 tys. m 2, co ma pozwolić na obsługiwanie w komfortowych warunkach około 8 mln podróżnych w skali roku. W dalszej perspektywie GTL SA planuje kontynuować rozbudowę terminalu, by w 2032 powierzchnia infrastruktury terminalowej wzrosła do 96 tys. m2, co ma pozwolić na osiągnięcie przepustowość na poziomie 10 mln podróżnych rocznie. Po 2032, jeśli pojawi się taka potrzeba, terminal główny będzie można rozbudować modułowo na wschód, w pierwszej fazie osiągając przepustowość całej infrastruktury terminalowej na poziomie 12 mln pasażerów rocznie, a w drugiej fazie nawet 15 mln podróżnych.

W związku z prognozowanym coraz większym ruchem pasażerskim, w najbliższych latach GTL planuje wybudować około 8 tys. nowych miejsc parkingowych, z czego 6,5 tys. na nowych parkingach terenowych. Do 2028 ma też powstać połączony z głównym terminalem za pomocą oszklonego pirsu parking wielopoziomowy, w pierwszej fazie mieszczący 1500 samochodów, zlokalizowany przy rondzie, które zostało oddane do użytku w czerwcu ub. r.

W programie inwestycyjnym na lata 2024-2028 zaplanowano też budowę hangaru H4, zlokalizowanego pomiędzy hangarem H3 a wieżą kontrolną. Ma to być taki sam obiekt jak hangar H3 o powierzchni około 9,2 tys. m2, z dwiema zatokami do obsługi samolotów o maksymalnej wielkości Airbusa A321neo.

W południowo-wschodniej części lotniska, w strefie cargo ma zostać zbudowany drugi terminal towarowy o powierzchni około 10 tys. m2, dzięki czemu roczna przepustowość infrastruktury terminalowej do obsługi ładunków ma wynieść około 75 tys. t.

W południowo-wschodniej części portu lotniczego ma powstać multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową, którego oddanie do użytku zaplanowano najpóźniej w czerwcu 2026. Jego głównym elementem ma być kolejowy front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który sąsiadować ma z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m3 każdy i dwoma stanowiskami do rozładunku cystern samochodowych. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska mają się znaleźć trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych. Ponadto ma powstać bocznica kolejowa łącząca katowickie lotnisko z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry.

Budowa głównego terminalu pasażerskiego będzie wymagała przeniesienia Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, dlatego zaplanowano budowę nowego centrum zarządzania kryzysowego, którego centralnym punktem ma być strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej o powierzchni około 1,7 tys. m2, zlokalizowana pomiędzy drogami kołowania Alfa, Echo 2, Delta i Hotel 4.

Budowa parkingu wielopoziomowego będzie wymagała natomiast przeniesienia zaplecza działów transportu i eksploatacji lotniska, które ma zostać zlokalizowane w południowo-wschodniej części lotniska, pomiędzy płytą do odladzania a multimodalnym węzłem przeładunku towarów i paliw.

Całkowity szacunkowy koszt programu inwestycyjnego MPL Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach na lata 2024-2028 to około 1,5 mld zł, w tym około 950 mln zł to koszt budowy głównego terminalu pasażerskiego. GTL planuje sfinansować projekt ze środków własnych, kredytu komercyjnego, podniesienia kapitału i dotacji z Unii Europejskiej (Najlepszy rok w historii Pyrzowic, 2024-01-22).
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.