Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Modernizacja LAV III

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 24 października 2011

Kosztem 1 mld USD zakłady General Dynamics Land Systems - Canada zmodernizują 550 transporterów opancerzonych LAV III, przedłużając okres ich użytkowania do 2035.

Kandyjskie LAV III w Afganistanie / Zdjęcie: Canadian Army

Kanadyjskie wojska lądowe mają długą, sięgającą ponad ćwierć wieku wstecz, tradycję wykorzystywania kołowych transporterów rodziny Piranha, obejmującą pochodne wszystkich trzech generacji wozów tej rodziny.

W ostatniej odsłonie tej współpracy, w 1995 zlecono General Motors Diesel Division (obecnie, już po wykupie, jest to General Dynamics Land Systems - Canada) dostawę transporterów LAV III, opartych o szwajcarski wóz MOWAG Piraha IIIH 8x8. Od 1999 przedsiębiorstwo przekazało odbiorcy ponad 650 egz. tych pojazdów kilku odmian.

LAV III były wykorzystywane we wszystkich dużych operacjach zagranicznych Kanady, w tym w Afganistanie. Ze względu na ograniczoną masę (niecałe 17 t) i wynikającą stąd niewielką odporność na ostrzał (w zasadzie chroniący jedynie przed bronią strzelecką), część otrzymała dodatkowe opancerzenie (zobacz: Dodatkowe pancerze kanadyjskich LAV III).

Było to jednak rozwiązanie prowizoryczne. LAV III, podobnie jak większość wozów bojowych wojsk lądowych, ujawniła w czasie misji szereg wad, przede wszystkim słabą ochronę przeciwminową i balistyczną. Intensywne użytkowanie oraz duża liczba strat doprowadziły też do sytuacji, w której trzecia część transporterów została wyłączona ze służby. Fakty te stały się podstawowymi przesłankami do zdecydowania w 2009 o modernizacji floty pojazdów pancernych, kosztem 5 mld CAD.

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się zakup 108 nowych bwp, dla bezpośredniego towarzyszenia czołgom podstawowym (zobacz: VBCI w kanadyjskim przetargu), jak również modernizację posiadanych transporterów kołowych i gąsienicowych - rodziny M113. Częścią programu jest zwiększenie możliwości bojowych LAV III.

W ostatni piątek kanadyjski resort obrony oraz miejscowa filia amerykańskiej General Dynamics Land Systems podpisały porozumienie o remoncie i modernizacji 550 transporterów LAV III, z opcją na kolejne 80 egz., o wartości 1,064 mld CAD (1,06 mld USD). Umowa przewiduje zlecenie prac zakładom w miejscowości London i Edmonton oraz 100-procentowy offset (w większości zapisany jako prace wymienionych już zakładów oraz 400 kanadyjskich poddostawców).

Modernizacja będzie dotyczyć większości systemów pojazdów. Wymianie ma ulec silnik. Mocniejsza jednostka wymusi zainstalowanie nowego układu przeniesienia napędu i zmiany w zawieszeniu. Większa moc i ładowność umożliwią wzmocnienie pancerza.

Mniejsze zmiany w kadłubie i wieży powinny polepszyć ergonomię pracy załogi. Dowódca i celownicy będą dysponować nowych SKO oraz nowoczesnymi systemami obserwacyjnymi oraz przekazu danych. Przebudowa, połączona z remontem generalnym, powinny wydłużyć okres użytkowania LAV III do 2035. Zgodnie z zapisami umowy, prace zakończą się w 2017.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.