Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Operation Nanook 2012

Strategia i polityka, Marynarka wojenna, 06 sierpnia 2012

Od kilku dni trwają największe w tym roku ćwiczenia kanadyjskich sił zbrojnych w Arktyce - Operation Nanook 2012. Bierze z nich udział ponad 1,2 tys. żołnierzy.

HMCS Montreal, jedna z 10 kanadyjskich fregat typu Halifax, w czasie ubiegłorocznych ćwiczeń. W tegorocznej odsłonie uczestniczy bliźniaczy HMCS St. John's

ON to jedne z trzech ćwiczeń, jakie corocznie organizowane są przez kanadyjskie siły zbrojne na Dalekiej Północy. Pozostałe dwa odbywają się w miesiącach wcześniejszych: Operation Nunalivut (kwiecień) i Operation Nunakput (lipiec-sierpień). Tegoroczne ON organizowane są w dwóch oddzielnych lokalizacjach.

Pierwszą z nich są tereny niedaleko miejscowości Inuvik i Tsiigehtchic, na obszarze Terytoriów Północno-Zachodnich. Przeprowadzane tam ćwiczenia zakładają scenariusz budowy dwóch centrów operacyjnych oraz realizowania szeregu zadań przez stacjonujące w nich jednostki. Celem jest przećwiczenie i udoskonalenie umiejętności współpracy żołnierzy i dowódców z przedstawicielami lokalnych społeczności, jak i ochotniczych formacji paramilitarnych. Drugą lokalizacją jest Cieśnina Hudson wraz z terenami wokół miasta Churchill (Manitoba). Przewidziany scenariusz zakłada symulowane podejście do Cieśniny statku przewożącego niebezpieczny ładunek.

Celem organizowanych ćwiczeń jest przygotowanie kanadyjskich wojsk do nowych wyzwań, jakie mogą stanąć przed nimi w najbliższej przyszłości. Kanada jako jedno z pięciu państw regionu angażuje się w ostatnich latach w narastającą rywalizację polityczną w Arktyce. Jej podłożem są potencjalnie bogate pokłady surowców energetycznych, znajdujące się pod dnem Oceanu Arktycznego, a także możliwość wytyczenia nowych szlaków międzynarodowego handlu morskiego.

Jedno z centrów operacyjnych na obszarze Terytoriów Północno-Zachodnich zbudowanych na potrzeby ćwiczeń / Joint Task Force North's / Zdjęcia: DO Kanady

Kanadyjska polityka względem Arktyki opisana jest w dwóch oficjalnych dokumentach: Northern Strategy i Canada First Defence Strategy. Jednym z jej podstawowych założeń jest wykorzystanie jednostek wojskowych zgrupowanych na Dalekiej Północy. Poza samymi ćwiczeniami Kanada stara się także rozbudować potencjał operacyjny swoich wojsk, zwłaszcza jednostek MW. Z tego względu Ottawa prowadzi szeroko zakrojony i ambitny program modernizacji lub zakupu nowych okrętów różnych typów (36 mld USD na kanadyjskie okręty, 2011-10-20)

Operation Nanook 2012 (ON) formalnie organizowane są przez Joint Task Force North's (JTFN's). Biorą w nich udział jednostki wszystkich rodzajów sił zbrojnych Kanady w tym: wojsk lądowych (37 Canadian Brigade Group, Canadian Ranger Patrol Group i oddziały szybkiego reagowania), wojsk lotniczych (400, 405, 440, 443 Squadron i 8 Air Communication and Control Squadron) i MW (HMCS St. John's, HMCS Kingston) . Zaproszenie do udziału w ćwiczeniach otrzymały też państwa sojusznicze: USA (USCGC Juniper) i Dania (HDMS Triton).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.