Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Indyjskie wybrzeże monitorowane

Marynarka wojenna, 06 sierpnia 2012

Indie oficjalnie uruchomiły nowy system monitorowania i obserwacji wybrzeża. Jest on efektem dwuletniej współpracy szwedzkiego Saaba oraz indyjskiej Elcome Marine Services.

Uroczystego uruchomienia NAIS dokonał minister ds. morskich Shri G.K. Vasan. System ma mieć zasięg do 50 km. Koszt szacuje się na 22 mln USD / Zdjęcie: Rząd Indii

Kontrakt na opracowanie i instalację systemu został zawarty w 2010. Jego realizacja przebiegła wyjątkowo sprawnie, a rozpoczęcie prób odbiorczych rozpoczęło się wcześniej niż pierwotnie planowano. Według informacji przekazanych przez Saab, indyjskie władze już w maju br. podjęły decyzję o ostatecznym przyjęciu systemu, tym samym uznając cały kontrakt za zrealizowany. W czasie prac szwedzki koncern odpowiadał, m.in. za montaż urządzeń, instalację oprogramowania, a także przeszkolenie obsługi.

National Automatic Identification System (NAIS) tworzą urządzenia zamontowane na 74 latarniach morskich, rozstawionych wzdłuż całego, liczącego 7,5 tys. km wybrzeża. Są one zdolne do odbierania sygnałów z okrętów wyposażonych w radiowe transpondery, podobne do instalowanych na samolotach pasażerskich. Poza urządzeniami instalowanym na latarniach, NAIS współtworzą także regionalne i centralne stacje odbiorcze, do których docierają dane z sensorów i gdzie są one następnie analizowane oraz w odpowiedni sposób przetwarzane. Zamontowano także dodatkowe stacje radiolokacyjne i kamery dzienno-nocne, co w zdecydowany sposób poprawiło możliwość wykrywania obiektów pływających i nadzorowania ruchu morskiego.

Oficjalnie cały system ma działać pod kontrolą Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL), jednak z zebranych dzięki jego pracy danych, korzystać będą też, m.in. straż przybrzeżna, a nawet jednostki indyjskiej marynarki wojennej. System ma bowiem uzupełniać dane zebrane przez MW w wyniku prac jej własnych radarów, zlokalizowanych w kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju rejonach, takich jak, np. okolice Cieśniny Malakka (Indie na Nikobarach, 2012-07-31). NAIS ma też współpracować z podobnymi funkcjonującymi już systemami, jednak bardziej ograniczonymi terytorialnie, jak np. system kontroli ruchu morskiego (VTMS Network) na wodach Zatoki Kaććh w zachodniej części kraju.

Uruchomienie systemu monitorującego ruch morski wzdłuż całego wybrzeża Indii, stało się w ostatnich latach jednym z priorytetów indyjskich władz. New Delhi systematycznie odnotowuje wzrost liczby statków handlowych płynących do i z Indii. Co więcej stałej intensyfikacji ulega też ruch morski szlakami wiodącymi przez Ocean Indyjski do Azji (zwłaszcza w kontekście importu surowców energetycznych przez państwa Azji Południowowschodniej i Wschodniej). Brak odpowiednio zaawansowanego systemu kontrolującego to zjawisko, stawał się coraz bardziej problematyczny i uniemożliwiał zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na kontrolowanych przez Indie wodach.

Uruchomienie NAIS nie oznacza jednak zakończenia prac związanych z modernizacją systemu monitorowania i obserwacji wybrzeża. W przeszłości indyjskie władze kilkukrotnie ogłaszały, że w planach znajdują się jeszcze dwa programy, których realizacja, w połączeniu z funkcjonowaniem NAIS, ma ostatecznie przynieść pożądane rezultaty. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie systemów satelitarnych, które miałyby dawać udoskonalony i kompletny obraz sytuacji na indyjskich wodach, a także o wprowadzenie wymogu instalacji specjalnych transponderów na łodziach i statkach operujących na wodach kontrolowanych przez Indie (program pilotażowy ma ruszyć w najbliższym czasie). W ten sposób New Delhi chce umożliwić jednostkom straży przybrzeżnej i marynarki wojennej stałe monitorowanie położenia (i jego zmiany) wszystkich jednostek nawodnych znajdujących się na interesujących je wodach w czasie zbliżonym do rzeczywistego.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.