Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Odszkodowanie dla Trynidadu i Tobago

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 19 listopada 2012

Rząd Republiki Trynidadu i Tobago poinformował, że brytyjska BAE Systems zgodziła się zapłacić 212 mln USD za nie wywiązanie się z umowy dostarczenia trzech okrętów patrolowych typu Port of Spain.

Prokurator Generalny powiedział, że uzgodniona kwota 212 mln USD pozwoli rządowi spłacić zaciągnięty kredyt na zakup okrętów, pozostawiając nadwyżkę 58 mln. USD (390 mln TTD) / Zdjęcie: BAE Systems

Prokurator generalny Trinidadu i Tobago poinformował, ze rząd wygrał spór z brytyjskim oddziałem BAE Systems, dotyczący umowy zakupu 3 okrętów patrolowych typu Port of Spain. Przedsiębiorstwo zgodziło się wypłacić 212 ml USD (1,382 mld TTD). Kwota ta zostanie przekazana w dwóch transzach, w styczniu i maju 2013. Sprawa toczyła się przed sądem arbitrażowym w Londynie, ale ostatecznie doszło do zawarcia ugody.

W 2007 rząd Trynidadu i Tobago zamówił w BAE Systems trzy jednostki patrolowe wraz z pakietem szkoleniowym za 327 mln USD (2,192 mld TTD). Pierwszy okręt miał być dostarczony w maju 2009, jednak z powodu problemów technicznych (jednym z nich były kłopoty z integracją systemu dowodzenia) termin przełożono na luty następnego roku. Gdy i ten nie został dotrzymany, 16 września 2010 rząd wypowiedział umowę, wskazując, że winnym jej rozwiązania jest BAE Systems. Wypowiedzenie umowy zbiegło się również ze zmianą władz republiki. BAE Systems wystąpiła do sądu arbitrażowego w Londynie, żądając odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami w wysokości 93 mln USD (611mln TTD). Z kolei Trymidad i Tobago zażądało 248 mln USD (1,664 mld TTD).

Do pierwszej rozprawy przed sądem arbitrażowym doszło w maju 2012. W jej wyniku podjęte zostały rozmowy dyplomatyczne, które zakończyły się polubownym rozwiązaniem z korzyścią dla władz państwa.

Zawarta ugoda zbiegła się ze sprzedażą tych okrętów do Brazylii, co miało wpływ na polubowne rozwiązanie spornej kwestii (Patrolowce dla Brazylii, 2012-01-03).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.