Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Autor: Zoran Miloszewicz

Jugosłowiańska jednostka antyterrorystyczna SAJ (Specijalna Antiteroristicka Jedinica) została utworzona pod koniec lat 1970., w epoce największego nasilenia działań partyzantek miejskich w Europie. Na początku lat 1990., kiedy w niepamięć odeszły lata bezpiecznej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii trzymanej silną ręką Tito, narastały zagrożenia, a akty terrorystyczne stawały się coraz częstsze i groźniejsze, czego wynikiem były nowe misje oddziału. To właśnie tym czasie funkcjonariusze SAJ, od początku stawiani jako wzór profesjonalizmu, zyskali ogromne doświadczenie bojowe, a jednostka stała się powszechnie znana.

Operatorzy jednej z grup szturmowych pozują przed wykorzystywanymi przez SAJ samochodami /Zdjęcie: Zoran Miloszewicz

Terroryzm, w szczególności terroryzm międzynarodowy, zagraża wszystkim państwom świata. W formie znanej obecnie zaistniał pod koniec lat 1960., od tego czasu rozwijał się i stawał coraz groźniejszy, czego dowodem były tak spektakularne akcje, jak zamach na członków izraelskiej ekipy, podczas Igrzysk Olimpijskich w 1972 w Monachium.

Narastające zagrożenie terrorystyczne zaczęło w latach 1970. kłaść się cieniem również na Jugosławii, biorąc swój początek od nacjonalistycznych formacji antykomunistycznych, przeprowadzających coraz groźniejsze akcje. W owych czasach jugosławiańska milicja (Milicija) nie dysponowała żadnymi wyspecjalizowanymi jednostkami zdolnymi stawić czoła tego rodzaju atakom. Wiosną 1972 niewielkiej grupie chorwackich emigrantów (w ramach operacji Feniks) udało się przedrzeć do Jugosławii, z zadaniem zorganizowania partyzantki w rejonie Bugojno. Do ich zwalczania zostały wysłane oddziały milicji oraz Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (JNA, Jugoslovenska Narodna Armija).

Wejście przez okno do budynku /Zdjęcie: Zoran Miloszewicz

W 1978, z inspiracji władz jugosłowiańskich, podjęto decyzję o stworzeniu oddziału do zadań specjalnych. 18 grudnia 1978, przy komendzie milicji w belgradzkiej dzielnicy Nowi Beograd, oficjalnie powstała pierwsza w Jugosławii jednostka antyterrorystyczna, zdolna do zwalczania takich aktów terrorystycznych jak uprowadzenia i odbijanie zakładników. Oddział nosił wówczas nazwę Jednostki Działań Antyterrorystycznych (Jedinica za Antiteroristicka Dejstva, JATD) i funkcjonował w ramach serbskiego Sekretariatu Spraw Wewnętrznych Republiki (Republiczki Sekretarijat Unutrasznih Posłowa, RSUP), a jego pierwszym dowódcą był Milosz Bujenowicz. Pierwotnymi zadaniami jednostki była walka z klasycznym terroryzmem, zapobieganie porwaniom samolotów, rozwiązywanie sytuacji zakładniczych, zwalczanie przestępczości zorganizowanej i inne, podobne operacje wysokiego ryzyka w środowisku miejskim. W tym czasie JATD rozpoczął treningi nowych jednostek antyterrorystycznych milicji federalnej, podległej Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (SSUP), które zostały sformowane w stolicach wszystkich jugosłowiańskich republik. W oddziale dokonało się wówczas wiele pozytywnych zmian dotyczących m.in. organizacji, stworzenia dowództwa i pozyskania nowego sprzętu i wyposażenia. (ciąg dalszy w numerze)

Broń i Amunicja - 01/2008
Drukuj Góra