Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Modernizacja 120-mm granatów

Przemysł zbrojeniowy, Wojska lądowe, 13 lipca 2013

Inspektorat Uzbrojenia poszukuje wykonawcy, który dokona modernizacji 120-mm moździerzowych granatów odłamkowo-burzących, dostosowując je do strzelania z moździerzy M120 Rak.

Zmodernizowana 120-mm amunicja OB843A i OB843B powinna mieć charakterystyki umożliwiające używanie jej do szkolenia, co oznacza prowadzenie ognia od 500 do 6000 m, prawdopodobieństwo sprawności granatu na poziomie nie mniejszym niż 96% i zgodne z normą parametry skupienia / Rysunek: WITU

W październiku 2009 Departament Polityki Zbrojeniowej MON i Huta Stalowa Wola (HSW) podpisały umowę na opracowanie i dostarczenie do prób dwóch 120-mm moździerzy samobieżnych oraz pojazdów towarzyszących. Pierwszy SMK120 miał być osadzony na bazowym podwoziu kołowym transportera opancerzonego Rosomak, drugi SMG120 na głęboko zmodernizowanym podwoziu gąsienicowym haubicy 2S1 Goździk. Obecnie trwają ich próby kwalifikacyjne, a produkcja seryjna ma rozpocząć się w 2014 (Seryjne Raki w 2014, 2012-12-06).

Zestaw ogniowy 120-mm samobieżnych moździerzy Rak ma składać się z 8 moździerzy oraz wozów dowodzenia, rozpoznania, wsparcia technicznego i logistycznego. Będzie wyposażony w cyfrowy system kierowania ogniem (m.in. z kamerą termalną i dalmierzem laserowym), co umożliwi prowadzenie skutecznego ognia w dzień i w nocy. Dane do strzelań mogą być uzyskiwane z bezzałogowych samolotów FlyEye (Pokaz w Stalowej Woli, 2010-12-20).

Szacuje się, że do Wojska Polskiego może trafić około 70 moździerzy samobieżnych M120, głównie na podwoziu transportera Rosomak. Biorąc pod uwagę wprowadzenie Raków do linii już za rok, wojsko rozważa możliwość przeróbki starej amunicji kalibru 120 mm i wykorzystanie jej do strzelań ćwiczebnych z nowych moździerzy samobieżnych. Takie rozwiązanie pozwoli jak najbardziej efektywnie zagospodarować pozostałe zapasy środków bojowych.

Zgodnie z założeniami M120 Rak ma mieć zasięg skuteczny do 12 km. Oprócz standardowej amunicji, jest dostosowany też do prowadzenia ognia granatami z ładunkiem kumulacyjnym do zwalczania wozów bojowych. M120 może być odpalany zdalnie, po przesłaniu komend i danych do strzału do komputera pojazdu. W pełni automatyczny i autonomiczny moździerzowy system wieżowy będzie mógł być zastosowany także na okrętach i w fortyfikacjach / Zdjęcie: Zdzisław Zieliński

W związku z tym Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął analizę rynku, której celem jest sprawdzenie, czy możliwa jest modyfikacja starych 120-mm granatów odłamkowo-burzących OB843A (OF-843A, elaborowanym 1,58 kg amatolu 80/20) i OB843B (OF-843B, elaborowanym 1,4 kg TNT i dinitronaftalenem w stosunku 50 do 50) i dostosowanie ich do potrzeb szkoleniowych. Zainteresowani modernizacją amunicją mają przesłać swoje propozycje do 2 sierpnia.

Zgodnie z wymaganiami, wykonawca podejmujący się tego zadania musi sprawdzić granaty pod względem właściwości fizykochemicznych, sprawności technicznej i zakwalifikować ich elementy do naprawy lub wymiany na nowe. Jest też zobowiązany do dostosowania konstrukcji OB843A i OB843B do użycia w nowym 120-mm moździerzu M120 w trybie ładowania automatycznego i ręcznego. Zgodnie z warunkami, niezależnie od stanu technicznego, w każdym granacie ładunki zasadnicze muszą zostać zastąpione nowymi, przy czym wykonawca jest zobowiązany do utylizacji starych. Ładunki pomocnicze muszą być zamienione na modułowe, wyposażone w gniazda ustalające, pozwalające na założenie ich na trzonie brzechwy tylko w jednoznacznej pozycji. Jeżeli zapalniki głowicowe M-12 nie będą spełniały wymagań, należy granaty ukompletować w nowe, ZM-98M MOU (taki, jaki wykorzystywany jest w amunicji do 98-mm moździerza M98). Ponadto wymagane jest aby wyremontował lub wymienił skrzynię transportową oraz naniósł na naboje i sam pojemnik nowe oznaczenia.

Zmodernizowana amunicja musi mieć donośność od 500 do 6000 m, działać w temperaturach od -40°C do +55°C przy wilgotności względnej powietrza do 98%. Prawdopodobieństwo sprawności granatu powinno być na poziomie nie mniejszym niż 96%, a jego parametry skupienia ognia zgodne z normą. Gwarancyjny okres sprawności zmodernizowanej amunicji znajdującej się w opakowaniu etatowym, w zależności od sposobu przechowywania, musi wynosić: 5 lat dla pomieszczeń zamkniętych, 3 lata pod zadaszeniami i 1 rok na wolnym powietrzu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra