Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowi dowódcy za 2 dni

Strategia i polityka, 15 grudnia 2013

17 grudnia prezydent Bronisław Komorowski wręczy nominację Dowódcy Generalnemu RSZ, gen. Lechowi Majewskiemu. Nowa struktura dowodzenia ma formalnie funkcjonować od początku 2014.

Dowódca Sił Powietrznych, przyszły Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni pil. Lech Majewski towarzyszy Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w czasie wizyty w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 21 listopada br. / Zdjęcie: BBN

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powołano ustawą reformującą system dowodzenia armią (Podpisanie ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, 2013-07-22). Zacznie ono działać od 1 stycznia 2014. Wtedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o urzędzie ministra obrony, zgodnie z którą w miejsce czterech odrębnych dowództw rodzajów Sił Zbrojnych powstaną dwa dowództwa połączone.

Dowództwo Generalne RSZ będzie dowództwem połączonym, odpowiedzialnym za szkolenie, przygotowanie sił zbrojnych do działań i funkcjonowanie w czasie pokoju. Obecne dowództwa rodzajów SZ przekształcą się w Inspektoraty, które będą organami pomocniczymi dowódcy generalnego RSZ. Dowództwo Operacyjne ma – tak jak obecnie – dowodzić siłami wydzielonymi do realizowania zadań na terenie kraju i – w miarę potrzeb – misji zagranicznych, oraz przejmować dowodzenie w czasie kryzysu lub wojny. Sztab Generalny Wojska Polskiego nie będzie już dowodzić, a jedynie zajmować się planowaniem strategicznym, planami rozwoju oraz doradzaniem prezydentowi, premierowi i ministrowi obrony narodowej w sprawach bezpieczeństwa państwa. Prezydent na wniosek premiera będzie mógł wskazać osobę przewidywaną do roli naczelnego dowódcy na czas wojny.

O możliwości powołania gen. broni pil. Lecha Majewskiego na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ informował kilka tygodni temu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. Stanisław Koziej. Teraz podano, że oficjalna uroczystość wręczenia nominacji przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się 17 grudnia. Gen. Majewski od listopada 2003 był dowódcą Centrum Operacji Powietrznych i zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W sierpniu 2007 został asystentem szefa Sztabu Generalnego WP ds. Sił Powietrznych, a w maju 2010 dowódcą Sił Powietrznych. Uporządkował tam sytuację oraz wprowadził racjonalne procedury szkolenia i dowodzenia. Dzięki konsekwencji działań i wysokim wymaganiom wobec żołnierzy za jego kadencji zakończyła się seria katastrof lotniczych z czasów jego poprzednika – gen. broni pil. Andrzeja Błasika, który wraz prezydentem RP i 94 innymi osobami zginął 10 kwietnia w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Dowódcą Generalnym RSZ gen. Majewski ma pozostać do połowy 2015, gdy ukończy 63 lata, co jest limitem pełnienia funkcji dowódczych w SZ RP.

Szef MON Tomasz Siemoniak w porozumieniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim wyznaczył już wcześniej innych dowódców w Dowództwie Generalnym. Zastępcą dowódcy będzie gen. dyw. Jerzy Michałowski (dotąd szef sztabu, zastępca dowódcy operacyjnego SZ), a szefem sztabu gen. dyw. Ireneusz Bartniak (dotąd dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej). Inspektorem Wojsk Lądowych będzie gen. dyw. Janusz Bronowicz (dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej), Sił Powietrznych – gen. dyw. pilot Jan Śliwka (obecnie dowódca Centrum Operacji Powietrznych – jego miejsce ma zająć gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek), Marynarki Wojennej – wiceadm. Ryszard Demczuk (zastępca dowódcy Marynarki Wojennej), Rodzajów Wojsk – gen. bryg. Michał Sikora (szef Wojsk OPL i Radiotechnicznych DSP), Szkolenia – gen bryg. Andrzej Danielewski (szef szkolenia Wojsk Lądowych), a Wojsk Specjalnych – gen. bryg. Piotr Patalong (dotąd d-ca WS).

Już w kwietniu prezydent Bronisław Komorowski powołał gen. broni Mieczysława Gocuła (wówczas pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego) na szefa Sztabu Generalnego WP (zastąpił gen. Mieczysława Cieniucha), a gen. dyw. Marka Tomaszyckiego (szefa szkolenia Wojsk Lądowych) na dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych (na miejsce gen. broni Edwarda Gruszki, który wkrótce został szefem Inspektoratu Wsparcia). Gen. Gocuł objął obowiązki 7 maja i pozostanie na stanowisku szefa zreorganizowanego Sztabu Generalnego. Gen. Tomaszycki zajmuje nowe stanowisko od 20 maja 2013, a od 1 stycznia 2014 ma zostać dowódcą Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na szefa sztabu DO RSZ przewidziano gen. dyw. pil. Sławomira Kałuzińskiego – obecnie zastępcę dowódcy SP, szefa szkolenia.

Warto przypomnieć, że prezydent przedłużył kadencje obecnych dowódców rodzajów SZ do końca 2013. Kadencje dowódców Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych generałów broni Zbigniewa Głowienki i Lecha Majewskiego upływały bowiem w drugiej połowie maja, dowódcy Marynarki Wojennej adm. floty Tomasza Mathei – w połowie roku, a dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga – w połowie sierpnia.

Siedzibą Dowództwa Generalnego RSZ zostanie obecny kompleks Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. Gen. Majewski pozostanie więc w dotychczasowym gabinecie. Do budynków kompleksu już sprowadzają się kolejni dowódcy. Pracownicy dowództw otrzymali wypowiedzenia i w miarę możliwości wykorzystują zaległe urlopy. Większość z nich obejmie stanowiska w nowych dowództwach, a analizy przed nominacjami są okazją do zracjonalizowania zatrudnienia w SZ oraz przeglądu kadr.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.