Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe moździerze LM-60D dla WP

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 19 lutego 2014

Kończą się negocjacje w sprawie dostaw przez Zakłady Mechaniczne Tarnów polskim Siłom Zbrojnym 108 nowych 60-mm moździerzy LM-60D Pluton.

Lekkie moździerze LM-60 kalibru 60 mm zostały przyjęte do uzbrojenia Wojska Polskiego w 2001. Są przeznaczone do uzbrojenia oddziałów piechoty, piechoty górskiej, wojsk desantowych, powietrzno-desantowych oraz grup specjalnych w celu niszczenia siły żywej oraz środków ogniowych nieprzyjaciela

Inspektorat Uzbrojenia i Zakłady Mechaniczne Tarnów są na ostatnim etapie negocjacji w sprawie podpisania wieloletniej umowy na dostawy 60-mm moździerzy LM-60D Pluton. Kontrakt powinien zostać podpisany na przełomie lutego i marca.

Biorąc pod uwagę liczbę moździerzy planowanych do zakupu, można się spodziewać, że kontrakt obejmie dostawy po 27 LM-60D rocznie w latach 2014-2017. Od 2002 Wojsko Polskie odebrało 268 LM-60D Pluton (Polacy do Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej – więcej szczegółów, 2007-11-23), z czego w ciągu ostatnich pięciu lat 133: 25 w 2008, 14 w 2009, 27 w 2010 (Nowe karabiny wyborowe dla SZ RP, 2008-09-10), 13 w 2011, 27 w 2012 i 27 w 2013 (Nowe Bory i LM-60D dla WP, 2011-06-13).

Zamówienie jest zgodne z zapisami Projektu Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2014-2015 i Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 i odbywa się w trybie z wolnej ręki. Pozyskanie innych moździerzy, niż wprowadzone do uzbrojenia Sił Zbrojnych, nie zapewniłoby pełnej kompatybilności z wykorzystywaną w Wojsku Polskim amunicją kalibru 60 mm przeznaczoną do LM-60D. Wprowadzenie kolejnego moździerza uniemożliwiłoby stosowanie zamienności zespołów, podzespołów i części (Etronika naprawi celowniki do LM-60D, 2012-12-28). Utrudniłoby również realizację procesu szkolenia żołnierzy w ośrodkach szkolenia oraz pododdziałach Wojsk Lądowych (Symulatory WITU, 2013-09-05).

Według Inspektoratu Uzbrojenia zakup odmiennego modelu moździerza skomplikowałby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia odrębnego działu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych oraz pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Dlatego MON zdecydował o wznowieniu dostaw u dotychczasowego dostawcy / Zdjęcia: Grzegorz Hołdanowicz

Moździerze LM-60 powstały w wyniku konkursu rozpoczętego na początku lat 1990., w którym rywalizowały modele rozwijane przez HSW i WITU oraz OBRSM Tarnów (dzisiaj część ZMT). Nowe modele kalibru 60 mm opracowano w trzech odmianach: LM-60D (desantowy), LM-60K (komandoski, dla oddziałów specjalnych) i LM-60KC (komandoski z lufą wykonaną z kompozytów). Ten ostatni wykonano tylko w kilku prototypowych egzemplarzach, nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Niewielka liczba LM-60K trafiła do jednostek specjalnych m.in. dzisiejszych JWG i JWK.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.