Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Rok działania PKW Mali

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 24 lutego 2014

Mija rok, odkąd pierwsi polscy żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego wylądowali w Bamako, stolicy Mali. Zajmują się szkoleniem miejscowych sił i logistyką misji EUTM.

Pierwsze dwa tygodnie szkolenia Malijczyków z kompanii logistycznych przeznaczone jest na naukę podstaw żołnierskiego rzemiosła. Większość czasu przeznaczone jest na musztrę, trening strzelecki, taktykę oraz topografię

Głównym zadaniem PKW Mali w ramach EUTM Mali (European Union Training Mission) jest szkolenie malijskich żołnierzy oraz zabezpieczenie transportowe i inżynieryjne misji. Udział w stabilizowaniu sytuacji w Afryce w rejonie Sahelu wynika z zaangażowania Polski we Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Polacy stacjonują w dwóch bazach, w Bamako i w Koulikoro, oddalonej od stolicy o 60 km. Niespełna 20-osobowy kontyngent realizuje bardzo szeroki zakres zadań (Polska broń dla Mali, 2013-11-15).

Malijscy magazynierzy poznają przepisy i zasady gospodarowania wojskowym sprzętem, polscy żołnierze pokazują im jak poprawnie zorganizować magazyn broni, amunicji czy zaopatrzyć w mundury i żywność

Stacjonujący w Bamako Zespół Transportu i Przeładunków odpowiada m.in. za planowanie i przygotowanie operacji związanych z transportem lotniczym całej misji, udziela wytycznych w zakresie przygotowania osób i wyposażenia do transportu, przyjmuje nowo przybyłych w rejon misji, uczestniczy w procedurach celnych, transportuje osoby do i z lotniska oraz zabezpiecza transport ładunków. Ponadto nadzoruje eksploatację pojazdów cywilnych EUTM na potrzeby komórek wewnętrznych sztabu, grup łącznikowych i gabinetu dowódcy.

Każde 10-tygodniowe szkolenie kończy się ćwiczeniem szczebla batalionu, które certyfikuje pododdział do samodzielnych zadań. Scenariusz zakłada rozwinięcie batalionowego punktu opatrunkowego, punktu tankowania oraz punktu żywnościowego, przygotowanie posiłku i wydanie go w innym rejonie. Następnie zwinięcie urządzeń logistycznych i przemieszczanie się w ugrupowaniu batalionu oraz ponowne rozwinięcie urządzeń i realizowanie zabezpieczenia logistycznego oraz medycznego w czasie działań defensywnych batalionu

Główna część polskiego kontyngentu stacjonuje w bazie Koulikoro, będącej na co dzień szkołą oficerską. Pełni ona obecnie rolę ośrodka formowania i szkolenia malijskich batalionów. Swoje zadania wykonuje tam 11 logistyków-instruktorów z zespołu szkoleniowego LTT (Logistic Training Team) i 4 saperów z zespołu rozminowania EOD (Explosive Ordnance Disposal).

Polacy kończą obecnie 10-tygodniowy kurs, podczas którego zostali wyszkoleni żołnierze kolejnej kompanii logistycznej MAF (Malian Armed Forces). Polscy żołnierze odpowiadają za wydanie Malijczykom umundurowania, indywidualnego wyposażenia oraz broni osobistej, uczestniczą też w przyjęciu sprzętu, uzbrojenia i pojazdów stanowiących wyposażenie pododdziałów batalionu.

Główna część polskiego kontyngentu stacjonuje w bazie Koulikoro, która pełni rolę ośrodka formowania i szkolenia malijskich batalionów. Swoje zadania wykonuje 11 logistyków-instruktorów z zespołu szkoleniowego LTT i 4 saperów z zespołu rozminowania EOD / Zdjęcia: DOSZ

Pierwsze dwa tygodnie szkolenia przeznaczone są na naukę podstaw żołnierskiego rzemiosła. Większość czasu zajmuje musztra, trening strzelecki, taktyka oraz topografia. Druga część kursu to szkolenie specjalistyczne. Obejmuje ono naukę kierowców i żołnierzy sekcji remontowej prowadzenia pojazdów, w tym m.in. zasady mechaniki oraz wykonywanie podstawowych czynności obsługowych. Każde 10-tygodniowe szkolenie kończy się ćwiczeniem szczebla batalionu, po którym pododdział otrzymuje certyfikat uprawniający go do samodzielnej realizacji zadań.

Głównym zadaniem saperów z zespołu rozminowania (Pokaz polskiego sprzętu saperskiego w Mali, 2013-06-13) jest sprawdzanie rejonu bazy Koulikoro i miejsc szkoleń pod względem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, a w przypadku ich znalezienia - podjęcie i zniszczenie. Ponadto Polacy szkolą żołnierzy malijskich w zakresie zagrożenia minowego i podstawowych zasad przeciwdziałania fugasom. Na co dzień żołnierze zespołu rozminowania utrzymują stałą gotowość w ramach sił szybkiego reagowania w składzie kompanii ochrony bazy.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.