Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

UKM-2000M blisko finału

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 10 lutego 2015

Inspektorat Uzbrojenia zadecydował o przeprowadzeniu badań typu karabinu maszynowego UKM-2000M. Po ich pozytywnym zakończeniu, podpisana zostanie czteroletnia umowa na dostawy tej broni.

Model zmodyfikowanego przez Zakłady Mechaniczne Tarnów uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000M zaprezentowany na MSPO w 2014. Broń nie została jeszcze wyposażona w docelową kolbę, zwraca uwagę wydłużona rękojeść lufy i nowsza wersja zespołu szyn montażowych na rurze gazowej

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o podjęciu bardzo długo oczekiwanej decyzji o rozpoczęciu badań typu zmodyfikowanego 7,62-mm uniwersalnego karabinu maszynowego UKM-2000P(M) (Zmodyfikowany UKM-2000M od 2015?, 2014-02-15). Same próby mają zacząć się za kilka tygodni, na przełomie lutego i marca.

Jednocześnie Inspektorat ogłosił rozpoczęcie procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu z Zakładami Mechanicznymi Tarnów (ZMT) na dostawy nowych UKM-2000P(M) w wersji erkaemowej. Ze względu na to, że nie jest to całkowicie nowa konstrukcja, a jedynie zmodyfikowana względem pierwotnej odmiany, nadal oznaczana jest identycznie, jako UKM-2000P.

Po zakończeniu negocjacji spodziewane jest podpisanie czteroletniej umowy na dostawę 378 tarnowskich karabinów maszynowych (Tysiąc UKM-2000 w WP, 2012-11-09). Wojsko Polskie chce odebrać 60 ukaemów w 2015, 108 w 2016, 105 w 2017 i kolejne 105 w 2018. Do tej pory do WP trafiło ponad 700 UKM-2000P, ponad 400 czołgowych UKM-2000C i kilkanaście UKM-2000D, ze składaną kolbą. Te ostatnie używane są głównie w pododdziałach Żandarmerii Wojskowej.

Rozpoczęcie procedury negocjacyjnej Inspektorat Uzbrojenia uzasadnia wprowadzeniem UKM-2000 do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP poleceniem GZL-P4 SG WP nr 73/GZL-P4 z 7 listopada 2005 i możliwością realizacji zamówienia tylko przez jednego producenta.

UKM-2000M zaprezentowany na kieleckich targach w 2013. Konstrukcja ma odmienny, większy i cięższy zespół szyn montażowych i pierwszą odmianę kolby o regulowanej długości stopki z poduszką policzkową. Broń będzie wyposażona w poprawiony pas nośny i miękki pojemnik amunicyjny

Dane uzupełniające do przygotowania postępowania opracowane przez Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych DG RSZ, wskazują na konieczność realizacji dostaw UKM-2000 w oparciu o: dokumentację techniczną rys. nr 4027.0.0.0000 oraz WT 4027, zatwierdzoną do produkcji seryjnej przez Dyrektora DPZ MON orzeczeniem nr 145/OTWL/2005 z 31 marca 2005 (wraz z późniejszymi zmianami) i polecenie Szefa GZL-P4 SG WP nr 73/GZL-P4.

Dokumentacja techniczna na 7,62 mm karabiny maszynowe UKM 2000P stanowi własność Skarbu Państwa (w rozumieniu zapisów ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) z wyjątkiem kart zmian do dokumentacji konstrukcyjnej sprzętu wojskowego, wprowadzonych w latach 2006-2013, będących własnością Zakładów Mechanicznych Tarnów.

W wersji erkaemowej UKM-2000M pojawi się lufa zakończona efektywniejszym tłumikiem płomienia. Uniwersalna szyna montażowa zostanie połączona z pokrywą komory zamkowej / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Pozyskanie innego typu karabinu maszynowego, niż wyprodukowanego w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną i wprowadzonego do uzbrojenia Wojska Polskiego, skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego, wymusiłoby konieczność stworzenia odrębnego działu zabezpieczenia logistycznego, wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Utrudniło by również realizację procesu szkolenia żołnierzy w ośrodkach szkolenia oraz pododdziałach Wojsk Lądowych, co wiązałoby się z koniecznością przeszkolenia instruktorów w zakresie eksploatacji nowego rodzaju broni. Spowodowałoby to nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu sprzętu wojskowego.

Według pierwotnych planów, zmodyfikowany UKM-2000M (wcześniej określany mianem UKM-2013) ma mieć poprawioną pod względem technologicznym komorę zamkową i chowaną rolkę suwadła, umożliwiającą zamknięcie komory zamkowej w dowolnym położeniu. Poprawiony ma zostać wyrzutnik łusek i przycisk nabojowy, jak też dodany zatrzask pokrywy zamkowej utrzymujący ją w położeniu otwartym. Na podstawie donośnika zostaną umieszczone dodatkowe zaczepy taśmy, ułatwiające ładowanie broni (Modernizacja UKM-2000, 2012-07-30).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.