Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Szkolenie z kontroli zamieszek

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 23 lutego 2017

Żołnierze kompanii manewrowej 35. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wraz z plutonem amerykańskich wojsk uczestniczyli w szkoleniu kontroli nad tłumem.

Żołnierze 35. zmiany PKW KFOR przeprowadzili ćwiczenia metod kontroli nad tłumem i opanowywania zamieszek / Zdjęcia: PKW KFOR

W Camp Nothing Hill polscy i amerykańscy żołnierze doskonalili umiejętności podczas szkolenia z zakresu panowania nad tłumem (CRC). Kierownikiem zajęć był dowódca kompanii manewrowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, kpt. Remigiusz Rodykow (Kolejny etap działania kompanii manewrowej w Kosowie, 2017-02-14).

Podczas zajęć żołnierze ćwiczyli różne scenariusze działania na wypadek wystąpienia zamieszek. Głównym celem było doskonalenie umiejętności radzenia sobie z niezadowolonym tłumem demonstrującym w pobliżu obiektów będących pod jurysdykcją sił KFOR. W pierwszym etapie szkolenia żołnierze amerykańscy przedstawili w praktyce obowiązujące ich procedury. Następnie Polacy zademonstrowali własny sposób działania.

Kolejnym punktem było wypracowanie wspólnych metod działania i przećwiczenie ich. Scenariusz zajęć zakładał sytuację, w której niezadowolenie społeczne przerodziło się w protesty, które zaczęły przybierać na sile. Zadaniem żołnierzy było opanowanie agresywnego tłumu.

Na podstawie informacji por. Kamili Makowieckiej-Fijołek, DO RSZ
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.