Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ćwiczenie Kaper 17

Marynarka wojenna, Strategia i polityka, 27 maja 2017

W Kołobrzegu przeprowadzono ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. Kaper 17.

Tematem ćwiczenia Kaper 17 było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza, a celem zgrywanie i sprawdzanie procedur współdziałania i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na obszarach morskich / Zdjęcie: S. Dorochowicz, PSG w Kołobrzegu

O godz. 18.00 kapitan promu pasażerskiego Jantar nadał informację o opanowaniu jednostki przez terrorystów. Punkt kulminacyjny nastąpił następnego dnia, kiedy to żołnierze Wojsk Specjalnych, przy wsparciu Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Sił Powietrznych, uderzeniem z wody i powietrza opanowali uprowadzone jednostki (w nocy terroryści dodatkowo opanowali kuter rybacki).

Tak wyglądał scenariusz ćwiczenia taktyczno-specjalnego z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem Kaper 17, które odbywało się w dn. 24-25 maja w Kołobrzegu. Jego tematem było przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z morza, a celem zgrywanie i sprawdzanie procedur współdziałania i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym na obszarach morskich.

Trening zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Kierownikiem ćwiczenia był Szef Sztabu DO RSZ gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel. Wśród obserwatorów byli Zastępca Dyrektora – Zastępca Szefa Sztabu KGSG płk SG Mariusz Marchlewicz i Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kmdr SG dr Piotr Patla (Konferencja Kaper 17, 2017-01-26). 

Pierwsze działania funkcjonariuszy MOSG były ukierunkowane na rozpoznanie oraz weryfikację zagrożenia i próbę jego neutralizacji do wyczerpania możliwości przewidzianych w przepisach prawnych (art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich: W celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego i bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego, po wyczerpaniu przez Straż Graniczną środków przewidzianych w ustawie z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej, Minister Obrony Narodowej może wydać decyzję o zastosowaniu na polskich obszarach morskich niezbędnych środków, do zatopienia tego statku lub obiektu pływającego włącznie). Po opanowaniu sytuacji na uprowadzonych jednostkach i skierowaniu ich do portu w Kołobrzegu dalsze czynności wobec zatrzymanych podjęli funkcjonariusze miejscowej Placówki Straży Granicznej.  

W treningu brali udział funkcjonariusze KGSG i MOSG, w tym specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań, jednostki pływające z Pomorskiego i Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej oraz lotnictwo SG. Wśród ponad 400 ćwiczących byli żołnierze DO RSZ, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a także funkcjonariusze Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zaangażowane były także instytucje związane z reagowaniem kryzysowym: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Kryzysowego miasta Kołobrzeg, Urząd Morski w Słupsku, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z Gdyni, Departament Porządku Publicznego i Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA.

Na podstawie informacji MOSG i DO RSZ
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.