Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Airbus będzie dochodzić roszczeń

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, Strategia i polityka, 21 maja 2018

Jak poinformowała Prokuratoria Generalna, w piśmie z 15 maja Airbus Helicopters S.A.S. i Airbus S.E. cofnęły wezwanie na arbitraż z 20 grudnia 2017, wniesione przeciw RP na podstawie umowy z 1992 między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT). Inwestorzy nie zrzekli się jednak roszczeń.

H225M Caracal / Zdjęcie: Bartosz Głowacki

PG poinformowała też, że jako przyczynę decyzji o wycofaniu się z arbitrażu inwestorzy wskazali wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tzw. sprawie Achmea. W tej właśnie sprawie w marcu 2018. TSUE orzekł, że system rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor (ISDS) zawarty w umowie BIT (Bilateral Investment Treaty) Holandii ze Słowacją jest sprzeczny z prawem UE. W wyroku wskazano, że zapisy BIT dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) naruszają autonomię prawa UE.

Jak podkreśliła Prokuratoria, sprawa arbitrażu między Airbusem a Polską znajdowała się na początkowym etapie rozpoznania. Nie doszło jeszcze do pełnego ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego. PG dodała, że Rzeczpospolita Polska podniosła – w swojej odpowiedzi na wezwanie ws. arbitrażu z 20 marca br. – zarzut braku jurysdykcji trybunału arbitrażowego do rozpoznania sprawy m.in. z uwagi na sprzeczność umowy arbitrażowej z prawem UE.

Airbus wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym stwierdził, że: w  świetle ostatniej zmiany w rozporządzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Airbus Helicopters postanowił wycofać swoje wezwanie do europejskiego procesu arbitrażowego. Jest to wycofanie bez uszczerbku, co oznacza, że Airbus Helicopters nie zrzeka się swoich praw, ale będzie teraz dochodzić roszczeń przed polskimi sądami.

Negocjacje umowy offsetowej rozpoczęły się 30 września 2015, po rozstrzygnięciu przez Ministerstwo Obrony Narodowej przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii i zakończeniu prób weryfikacyjnych osiągów zwycięskiej konstrukcji – H225M Caracal. Wartość kontraktu, dotyczącego zakupu 50 H225M szacowano na ok. 13,5 mld zł. W październiku 2016 Ministerstwo Rozwoju zakończyły negocjacje w sprawie umowy offsetowej z Airbus.  Według MR kontrahent nie przedstawił oferty zabezpieczającej interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego (Airbus Helicopters o negocjacjach offsetowych, 2016-10-11).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.