Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe wyposażenie dla Anakondy SG

Przemysł lotniczy, Służby państwowe, 03 grudnia 2018

30 listopada podpisano umowę na wymianę zestawu systemu obserwacji lotniczej zamontowanego w śmigłowcu PZL W-3AM Anakonda. Zostanie on wyposażony w głowicę optoelektroniczną Wescam MX-10. Przetarg wygrało konsorcjum GB Aircraft i Ceska Letecka servisni, które zaoferowało ofertę najkorzystniejszą nie tylko pod względem cenowym, ale również najdłuższy okres gwarancji na zabudowane urządzenia. Umowę na wymianę systemu podpisał zastępca dyrektora ds. lotniczych Straży Granicznej płk SG Paweł Żurek i prezes zarządu GB Aircraft Rafał Karski.

Używany przez SG śmigłowiec W-3AM Anakonda otrzyma nowy system obserwacji lotniczej / Zdjęcie: S. Dorochowicz

Kryteria udzielenia zamówienia obejmowały koszt (waga – 60 pkt), gwarancję na system (20 pkt) i gwarancję na zabudowę (20 pkt). Oferta GB Aircraft i Ceska Letecka servisni otrzymała 100 pkt. Swoje usługi zaproponowały także WSK-PZL Świdnik (50,10 pkt) i Parasnake Arkadiusz Szewczyk (70,06 pkt).

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawu obserwacji lotniczej zamontowanego w śmigłowcu PZL W-3AM Anakonda o zn. rej. SP-VSN, (nr ser. 37.09.13) użytkowanego przez I Wydział Lotniczy Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, obejmująca zakup wraz z montażem i szkoleniem w zakresie obsługi dla operatorów i mechaników, fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 systemu obserwacji lotniczej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Po wykonaniu wymiany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację pozwalającą na użytkowanie zamontowanego zestawu systemu obserwacji lotniczej, zgodnie z Certyfikatem Typu EASA lub równoważnym tj. uznawanym przez EASA – wymaganym przez ULC. Zamawiający przekaże śmigłowiec Wykonawcy, a po wykonanym montażu zestawu systemu obserwacji lotniczej Wykonawca przekaże śmigłowiec nie później niż 3 miesiące przed terminem realizacji zamówienia (30 października 2019), w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Unii Europejskiej.

Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony zestaw obserwacji lotniczej zgodny z danymi producenta wynosi 24 miesiące lub 500 h pracy w zależności co upłynie wcześniej, a na czynności wykonane podczas jego montażu – nie krócej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

W ramach projektu, który powinien być zrealizowany do 30 października 2019, konsorcjum GB Aircraft i Ceska Letecka servisni przeprowadzi wymianę sprzętu oraz szkolenie w zakresie jego obsługi dla operatorów i mechaników Straży Granicznej. Wartość zakupu to 4 970 182 zł, a środki na jego zakup pochodzą z rezerwy celowej, przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na realizację zadań, w tym właśnie m.in. na kupno sprzętu lotniczego. W 2015 spółka GB Aircraft dostarczyła do Straży Granicznej dwa motoszybowce ASP S15-1 Stemme wyposażone w systemy obserwacji lotniczej i przekazu danych w czasie rzeczywistym (SG odbiera obserwacyjne motoszybowce, 2015-06-30).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.