Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Bramki ABC na Lotnisku Chopina

Lotnictwo cywilne, Służby państwowe, 27 czerwca 2019

Dzisiaj, 27 czerwca, uruchomiono na Lotnisku Chopina bramki ABC, służące do automatycznej odprawy granicznej. Dzięki nim pasażerowie podróżujący z i do Warszawy mogą dokonywać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Dotychczas, na żadnym lotnisku w Polsce nie stosowano takiego rozwiązania.

Na Lotnisku Chopina oddano 10 bramek ABC dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen / Zdjęcie: Lotnisko Chopina

Bramka ABC (ang. Automated Border Control), to automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

Na Lotnisku Chopina oddano 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów. Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększyła się przepustowość odpraw granicznych, ponieważ skrócił się czas samej odprawy - kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy następuje otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny musi wejść do środka. Następnie bramka dokonuje weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porówna dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem.

Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, co z kolei pozwola wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Lotniska Chopina w Warszawie (Lato 2019 na Lotnisku Chopina, 2019-03-29).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.