Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa strzelnica MOSG

Służby państwowe, 21 kwietnia 2021

Nowoczesna strzelnica kryta została oddana do użytku w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Inwestycja sfinansowana z ustawy modernizacyjnej kosztowała prawie 12 mln zł.

Nowa i nowoczesna strzelnica Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przeznaczona jest do prowadzenia strzelań programowych, treningów grupowych i indywidualnych, egzaminów i zawodów strzeleckich / Zdjęcia: A. Kubiak, MOSG

Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia strzelań programowych, treningów grupowych i indywidualnych, egzaminów i zawodów strzeleckich. Do dyspozycji funkcjonariusze mają 5 osi strzeleckich o długości 25 m ze stałą i zmienną linią otwarcia ognia i systemem multimedialnym. Możliwe jest tu prowadzenie strzelań statycznych, szybkich, dynamicznych i specjalnych z wykorzystaniem różnych rodzajów broni krótkiej i długiej.

Strzelnicę wyposażono w trenażer multimedialny. Zainstalowane lampy stroboskopowe, urządzenia do wytwarzania sztucznej mgły oraz dźwięków (np. syreny, krzyki, huk wystrzałów) pozwalają na stworzenie różnych warunków strzelania, a dzięki rzutnikom multimedialnym możliwe jest uzyskanie wirtualnych tarcz, panoramicznego obrazu oraz różnorodnych scenariuszy strzelań.

Hala strzelań wyposażona jest m.in. w monitoring tarcz i zachowań strzelców w strefie strzelań, a także system umożliwiający odsłuch komend wydawanych przez prowadzącego strzelanie w sytuacji założenia przez strzelców ochronników słuchu. W budynku znajduje się dodatkowo pomieszczenie sterowni, sala szkoleniowa, pomieszczenie czyszczenia broni, medyczne, zaplecze socjalne i magazynowe. Środki na budowę obiektu pochodziły z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (Umowa na OPV dla MOSG, 2020-10-05).

 Na podstawie informacji kmdra ppor. SG Andrzeja Juźwiaka
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.