Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Umowa na OPV dla MOSG

Marynarka wojenna, 05 października 2020

Morski Oddział Straży Granicznej pozyska nową pełnomorską jednostkę patrolową. Umowę na jej budowę podpisali 2 października kmdr ppor. SG Lesław Krysa, zastępca komendanta MOSG ds. logistycznych i Philippe Gobert, prezes francuskiej stoczni SOCARENAM z siedzibą w Boulogne-sur-Mer, która wygrała przetarg na budowę patrolowca. Jego koszt wyniesie 111 mln zł, z czego 90% dofinansuje Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Partnerami SOCARENAM w budowie patrolowca są: biuro projektowe Mauric z Marsylii oraz polskie spółki z Trójmiasta: NED-Project, NavireTECH i Baltic Operator (Rozstrzygnięcie w sprawie patrolowca dla MOSG, 2020-07-06).

Patrolowiec dla MOSG ma kosztować 111 mln zł. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego dofinansuje projekt do 90% wartości kontraktu, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa. Zakończenie budowy nowej jednostki OPV planowane jest na listopad 2022 / Ilustracja: MOSG

Nowa pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) ma służyć w ochronie zewnętrznych morskich granic Unii Europejskiej, głównie na akwenach Morza Bałtyckiego i Śródziemnego. Patrolowiec przeznaczony będzie do udziału w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), w tym do ujawniania prób przekroczenia morskich granic UE wbrew przepisom, przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz transportowania przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń.

Jednostka będzie mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych, humanitarnych i innych zdarzeniach na morzu, a także usuwać zanieczyszczenia środowiska morskiego. Wśród zadań jednostki znajdzie się sprawowanie nadzoru nad obszarami morskimi i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach. Wyposażenie OPV pozwoli na współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE.

Długość całkowita nowego patrolowca wynosić ma ok. 69,9 m, zanurzenie ok. 3,2 m, szerokość ok. 11,5 m. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 35 osób, w tym 20 członków załogi stałej. Dodatkowo jednostka będzie miała możliwość ratowania rozbitków, w tym przy pomocy dwóch łodzi półsztywnych. Pierwsza to łódź kabinowa interwencyjno-abordażowa, druga, z pokładem otwartym, ma być przeznaczona do działań ratowniczo-interwencyjnych. Będą one zdolne do rozwinięcia prędkości odpowiednio minimum 35 i 30 w. z możliwością podjęcia i transportu na jednostkę minimum 10 rozbitków. Opuszczanie i podnoszenie łodzi będzie odbywało się przy użyciu dźwigów hydraulicznych umieszczonych na obu burtach.

W części rufowej pokładu znajdzie się miejsce na tymczasowe umieszczenie 250 osób w czasie do 24 h. W celu ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi na odkrytych pokładach będą montowane czasowo osłony. Na pokładzie dziobowym przewidziano umiejscowienie płaszczyzny do współpracy ze śmigłowcem (ewakuacja medyczna), która będzie wykorzystywana również jako platforma, z której operować będzie bezzałogowy statek latający.

Autonomiczność jednostki wyniesie minimum 12 dni z 35 osobami. Prędkość maksymalną określono na 19 w., zasięg minimum na 2600 Mm przy prędkości ekonomicznej 9 w. Jednostka będzie przewozić dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem odpowiednim do realizacji zadań ratowniczych. Na jednostce zamontowane zostaną dwie armatki wodne o możliwości podania strumienia wody na odległość minimum 50 m w celu wsparcia akcji gaśniczych, w tym likwidacji pożarów na innych jednostkach i obiektach brzegowych.

Jednostka zostanie wyposażona w hydrauliczny dźwig pokładowy przeznaczony do załadunku kontenerów, zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Dla poprawy stateczności  będzie zainstalowany system tłumienia przechyłów z wykorzystaniem zbiornika stabilizującego.

Patrolowiec zostanie wyposażony w spalinowo-elektryczny układ napędowy. Napęd główny jednostki będą stanowiły silniki elektryczne napędzające pędniki śrubowe o stałym skoku osadzone na obrotowych kolumnach (azymutalne). W celu poprawienia własności manewrowych na dziobie zamontowany zostanie pędnik strumieniowy (ster strumieniowy).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.