Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

PET/PCL po badaniach kwalifikacyjnych

Obrona powietrzna, Walka elektroniczna, Przemysł zbrojeniowy, 16 grudnia 2023

Agencja Uzbrojenia MON poinformowała wczoraj, 15 grudnia 2023, o zakończeniu z wynikiem pozytywnym badań kwalifikacyjnych radarów pasywnej lokacji PET/PCL, znanych też jako system SPL (System Pasywnej Lokacji). Radary tego typu są rozwijane od 2012 i będą uzupełniać zestaw sensorów systemów obrony powietrznej Wisła i Narew.

Systemy Pasywnej Lokacji PET/PCL mają zostać zintegrowane z systemem dowodzenia IBCS / Zdjęcie: PIT-Radwar

Za opracowanie systemu odpowiada konsorcjum PIT-Radwar, Politechnika Warszawska i AM Technologies. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa dotycząca rozwoju PET/PCL opiewała początkowo na kwotę 45 mln PLN (z czego 38,7 mld PLN z NCBR) jednak wraz z aneksami jej wartość zwiększyła się do 89,6 mln PLN (80 mln PLN z NCBR).

Jak podała Agencja Uzbrojenia, po formalnej finalizacji projektu w NCBR rozpocznie się pozyskiwanie PET/PCL. Docelowo mają one zostać zintegrowane z systemem dowodzenia IBCS w ramach systemów Wisła i Narew. Będą uzupełniać inne sensory budowanej obrony powietrznej Wojska Polskiego, w tym radary wstępnego wykrywania celu P-18PL.

Główną zaletą radarów PET/PCL jest w pełni pasywna praca, nie emitująca żadnych sygnałów umożliwiających wykrycie radaru przez środki rozpoznania elektronicznego. Unikalną cechą systemu SPL jest połączenie dwóch podsystemów pasywnych. Pierwszym z nich jest PCL (ang. Passive Coherent Location) odbierający sygnały pochodzące od nadajników okazjonalnych, takich jak radio FM, DVB-T, czy GSM, które rozproszone na obiektach powietrznych i odebrane przez poszczególne stacje pozwalają na detekcję i lokalizację tych obiektów. Drugim podsystemem jest PET (ang. Passive Emitter Tracking) do wykrywania sygnałów generowanych przez nadajniki pokładowe obiektów powietrznych, takie jak radary pokładowe, łącza komunikacyjne, systemy identygikacji swój-obcy i systemy nawigacyjne (P-18PL po badaniach kwalifikacyjnych, 2022-12-23).

Połączenie PET i PCL pozwala na multistatyczną pracę operacyjną z pokryciem bardzo szerokiego zakresu spektrum częstotliwościowego zwiększając szanse detekcji, precyzję lokalizacji i stabilniejsze śledzenie celu. System ten złożony jest z 4 Radarów Pasywnej Lokalizacji na podwoziu Jelcz 8x8, identycznych pod względem sprzętu i oprogramowania. Kluczem do osiąganej wysokiej efektywności systemu jest moduł fuzji, który dokonuje fuzji plotów bistatycznych z obu podsystemów (Więcej IBCS dla Polski, 2023-09-12).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.