Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Indie poszukują amunicji krążącej

Wojska lądowe, Bezzałogowce, 24 marca 2024

Indian Army (wojska lądowe Indii) poszukuje systemów amunicji krążącej, które mają zostać zintegrowane z wozami bojowymi przez nią używanymi. Ma to na celu zwiększenie zdolności operacyjnych pojazdów poprzez możliwość atakowania celów spoza zasięgu wzroku. Program nosi nazwę canister-launched anti-armour loiter munition (CALM).

Amunicja krążąca CALM ma zostać zintegrowana z różnymi wozami bojowymi indyjskich wojsk lądowych, w tym czołgami T-72, T-90, bwp BMP-2 i innymi / Zdjęcie: X

Skala postępowania jest stosunkowo niewielka jak na rozmiar indyjskiej armii. Nowa Delhi zamierza pozyskać 180 systemów CALM wraz z 45 stacjami kierowania i antenami, 14 symulatorami, 14 systemami szkolnymi z głowicami bojowymi bez ładunku wybuchowego, dokumentacją i innym sprzętem szkoleniowym. CALM ma zostać zintegrowana z czołgami T-72 Ayeja, T-90 Bhishma, BMP-2 Sarath, moździerzami samobieżnymi i wozami rozpoznawczymi.

Podobne postępowanie ogłoszono już w 2022, lecz najwyraźniej nie zakończyło się sukcesem (Indie poszukują przeciwpancernej amunicji krążącej, 2022-04-14).

Wymagany zasięg amunicji CALM ma sięgać 15 km a wysokość lotu to maksymalnie 4500 m n.p.m. Amunicja ma być przenoszona w wyrzutniach kontenerowych a masa pojedynczego efektora wraz z wyrzutnią nie może przekraczać 25 kg. Oczekiwana długotrwałość lotu to co najmniej 60 min, z czego przy maksymalnym zasięgu wymagana jest możliwość krążenia nad celem przez minimum 15 min. Uzbrojenie bezzałogowców powinna stanowić kumulacyjna głowica bojowa, przeznaczona do niszczenia pojazdów opancerzonych.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.