Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Agat powraca

Strategia i polityka, 28 marca 2011

Pod koniec czerwca, na bazie OSŻW Gliwice powstanie nowa jednostka specjalna Agat. W lipcu ulegną zmianie również nazwy dotychczasowych oddziałów podległych DWS.

1 lipca 2011 zmienią się nazwy dotychczasowych jednostek specjalnych na JW GROM, JW Komandosów, JW Formoza (na zdjęciu) i JW Nil / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

30 czerwca, na bazie utworzonego w 2005 Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej Gliwice, powstanie nowa jednostka specjalna podległa krakowskiemu Dowództwu Wojsk Specjalnych (patrz: Nowa siedziba DWS, 2008-12-03). Długo zastanawiano się nad odpowiednią nazwą, tradycją i symboliką, która miała zostać przypisana do nowej formacji. Ostatecznie, po konsultacjach z weteranami Armii Krajowej, jak również biorąc pod uwagę przyszłe zadania, zdecydowano się nadać jej miano JW Agat. Oddział powinien osiągnąć gotowość operacyjną w 2016. W pierwszej kolejności ponad 600 dotychczasowych żandarmów z OSŻW Gliwice czeka selekcja i weryfikacja do nowej jednostki. Jej kolejne etapy potrwają od sierpnia do końca 2011.

Nazwa nowej formacji pochodzi od kryptonimu oddziału dywersji bojowej Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Komendy Głównej Armii Krajowej. Formowanie kompanii Agat rozpoczęto w czerwcu 1943, po aresztowaniu członków oddziału OSA-KOSA 30 (Oddział Specjalnych Akcji - Kompania Specjalnych Akcji) zajmującego się likwidacją przedstawicieli aparatu policyjnego i okupacyjnej administracji niemieckiej. Zdecydowano wówczas o sformowaniu z harcerzy z warszawskich Szarych Szeregów z Ulu Wisła, czyli Chorągwi Warszawskiej (tworzących Grupy Szturmowe wchodzące w skład Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu) nową jednostkę, wypełniającą takie same zadania. Agat miał kontynuować dzieło OSA-KOSA, czyli wykonywać wyroki śmierci wydane przez Polskie Państwo Podziemne, zaś jego nazwa nie była przypadkowa - to złożenie wyrazów Anty-Gestapo, czyli celu numer jeden warszawskiego oddziału.

Rodzina jednostek specjalnych podległych pod Dowództwo Wojsk Specjalnych do której zalicza się GROM, 1. PSK (na zdjęciu) MJDS i JWDiZWS poszerzy się w czerwcu o nowy oddział Agat / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Z Szarych Szeregów do Kedywu zostały przekazane drużyny: CR 500 Pet z Roju (hufca) Centrum (dowódca Jerzy E. Zborowski ps. Jeremi), SAD 100 Bravi z Roju Południe (dowódca Jerzy Zapadko ps. Mirski) i CR 200 Ryś również Roju Centrum (dowódca Wacław Dunin-Karwicki, ps. Luty) liczące łącznie około 75 harcerzy. Tworzyły one zawiązki trzech plutonów kompanii Agat. Ponadto z Kwatery Głównej Szarych Szeregów Pasieka przydzielono drużynę harcerek do służby w wywiadzie i łączności. Dowódcą Agatu z ramienia AK był cichociemny, kapitan Adam Borys ps. Pług, zaś wywiadem kierował chorąży Aleksander Kunicki ps. Rayski.

Za datę powstania jednostki Agat przyjmuje się 1 sierpnia 1943. Chrztem bojowym była specjalna operacja bojowa wykonana 7 września 1943, podczas której zlikwidowany został SS-Oberscharfürer Franz Bürkl, sadystyczny funkcjonariusz pracujący na Pawiaku. Najbardziej znana akcja Agatu to udany zamach dokonany 1 lutego 1944, podczas którego śmierć poniósł SS-Brigadeführer i Generalmajor Policji Franz Kutschera, pełniący funkcję Dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski. W styczniu 1944, po aresztowaniu jednego z ważnych członków Agatu, zmieniono nazwę oddziału na Pegaz (Przeciw-Gestapo).

DWS bardzo poważnie podchodzi do tradycji i symboliki. GROM nosi imię Cichociemnych Spadochroniarzy AK, 1. PSK kontynuuje tradycje 1. Polskiego samodzielnego Batalionu Specjalnego, batalionu AK Parasol, samodzielnej kompanii Commando i batalionu AK Zośka, zaś patronem JWDiZWS jest gen. bryg. August Emil Fieldorf ps. Nil. Nie inaczej jest w przypadku nowej jednostki Agat, dziedziczącej tradycję oddziału dywersji bojowej Kedywu AK / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Współczesna Jednostka Wojskowa Agat będzie miała charakter powietrzno-desantowy, realizując zadania polegające na zabezpieczeniu i wspieraniu działań pozostałych jednostek specjalnych podległych DWS. Do tej pory w tej roli komandosi wykorzystywali pododdziały Wojsk Lądowych, jednak doświadczenia własne, jak i innych państw dowodzą, że lepiej w takiej roli sprawdza się dedykowana jednostka wsparcia kinetycznego. Gdyby szukać odpowiedników Agatu na świecie, to najbliższe roli nowej polskiej jednostki są brytyjski Special Forces Support Group (SFSG, wielkości batalionu utworzony w 2006) i amerykański 75. pułk Ranger (75th Rangers Regiment). W praktyce nowa jednostka będzie w przyszłości najbardziej intensywnie eksploatowaną formacją Wojsk Specjalnych, obecną we wszystkich operacjach i najsilniej nasyconą bronią maszynową i przeciwpancerną.

JW Agat będzie w przyszłości pierwszym oddziałem, przez który będzie przechodziła większość żołnierzy rozpoczynających służbę w Wojskach Specjalnych. Gliwicka jednostka pełnić będzie rolę pierwszego filaru systemu klasyfikacji personelu. Oddział od strony etatów będzie miał najwięcej najniższych stopni i to właśnie w nim przyszli komandosi, po zaliczeniu selekcji, będą odbywali szkolenie podstawowe. Następnie, po wyrażeniu chęci i pomyślnym zakończeniu kolejnej, bardziej specjalistycznej selekcji, będą przechodzili do innych jednostek DWS.

Jednocześnie z dniem 1 lipca 2011 zmienią się nazwy dotychczasowych oddziałów Wojsk Specjalnych. Od tej chwili będą to JW GROM, JW Komandosów (obecnie 1. Pułk Specjalny Komandosów), JW Formoza (obecnie Morska Jednostka Działań Specjalnych Formoza) i JW Nil (obecnie Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, patrz: Nowa jednostka wojsk specjalnych, 2009-09-06).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.