Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Umowa na P99 podpisana

Przemysł zbrojeniowy, Strategia i polityka, 24 kwietnia 2008

24 kwietnia w Komendzie Głównej Policji, w obecności zastępcy Komendanta Głównego, nadinspektora Henryka Tusińskiego, podpisano umowę na dostawę 25,7 tysięcy pistoletów samopowtarzalnych P99 dla Policji i Straży Granicznej. Wartość umowy brutto przekracza 25,5 mln zł.

P99 - Produkowany w Radomiu P99 to najbardziej rozpowszechniona broń krótka w Policji. Po realizacji najnowszego zamówienia w resortach siłowych będzie używanych ponad 75 tysięcy tych pistoletów /Zdjęcie: Artur Wagner

Podczas podpisywania umowy finalizującej zakup broni Grupę Bumar reprezentował Edward Nowak - prezes zarządu spółki, Alicja Indrian - członek zarządu i dyrektor ds. finansowych oraz prezes zarządu FB Łucznik Tomasz Nita, a Straż Graniczną płk Roman Pawliczak - główny księgowy KG SG i mjr Jacek Janusz - zastępca biura techniki i zaopatrzenia KG SG, zaś Policję, obok nadinspektora Tusińskiego, dyrektor biura logistyki KGP podinspektor Tomasz Kowalczyk i jego zastępca, inspektor Włodzimierz Kalinowski.

Przetarg na dostawę 25 701 pistoletów strzelających nabojem 9 mm x 19, realizowany w ramach ustawy z 12 stycznia 2007 o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 został ogłoszony w październiku 2007 (FB Radom wygrywa przetarg na pistolety, 2008-02-21). Jest to do tej pory największy, pojedynczy kontrakt na zakup broni dla służb podległych MSWiA. Obok konsorcjum Bumaru i Fabryki Broni, oferujących P99, wzięły w nim udział NAT z pistoletem Beretta Cx4 Storm, Cenzin z Glock 19 i Cenrex z H&K USP (FB Radom w przetargu na pistolety dla Policji, 2008-02-06; Przetarg na 25701 pistoletów dla Policji ma być anulowany, 2007-11-13; Kolejny przetarg na pistolety dla Policji i SG, 2007-10-09). Jest to już drugi przetarg na broń krótką dla Policji i SG, realizowany w ramach programu modernizacji. W pierwszym, ogłoszonym w marcu 2007, na dostawy 5 709 pistoletów, policja zdecydowała się zakupić austriackie pistolety Glock 19 (Związkowcy z Łucznika powiadamiają prokuraturę i CBA, 2007-10-29).

Ponad 22 tysiące P99 trafi w ręce policjantów, zaś resztę otrzymają funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowe konstrukcje mają zastąpić stare i wyeksploatowane P-64 CZAK oraz P-83 Wanad. W pierwszej kolejności pistolety trafią do policjantów służb patrolowych i kryminalnych. Przedstawiciele KGP oceniają, że w obecnej chwili nowoczesną broń (głównie radomskie P99, ale i Glock G17, G19 oraz G26) posiada około 45% policjantów, zaś po zrealizowaniu najnowszej umowy będzie ją miało 67% funkcjonariuszy.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.