Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Powstaje armata dla Kormorana

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 18 marca 2014

Konsorcjum na czele z Wojskową Akademią Techniczną opracowało projekt założeń taktyczno-technicznych oraz projekt koncepcyjny 35 mm automatycznej armaty morskiej dla Kormorana 2.

Komputerowa wizja nowej armaty morskiej opracowywanej przez konsorcjum złożonego z Wojskowej Akademii Technicznej (lider), Akademii Marynarki Wojennej, Bumaru Elektronika i Zakładów Mechanicznych Tarnów

Tym samym konsorcjum zrealizowało pierwszy etap zleconego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) programu opracowania i wdrożenia automatycznego morskiego zestawu przeciwlotniczego z armatą KDA kalibru 35 mm, z przeznaczeniem dla uzbrojenia niszczycieli min typu Kormoran 2 (Armata dla Kormorana 2, 2013-02-19).

Teraz założenia taktyczno-techniczne powinny zostać zatwierdzone przez IU MON. Bez tego nie będzie można realizować kolejnego etapu programu: wykonania prototypu armaty morskiej wraz z systemem kierowania ogniem, wykorzystującym zintegrowaną głowicę śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem. Etap ten powinien być wykonany do czerwca 2014 i zakończony badaniami stacjonarnymi na stanowiskach badawczych Bumar Elektronika w grudniu 2014. Do tego celu warszawski zakład zakupił unikalne, nie tylko w Polsce, stanowisko do badań dynamicznych o 6 stopniach swobody. Przyrząd umożliwia pełne odwzorowanie rzeczywistych warunków eksploatacji.

Równie ważnym elementem systemu będzie optoelektroniczna głowica. Projektant nie zdecydował się na wyposażenie go w dedykowany radar naprowadzający pociski na cel / Rysunki: Bumar Elektronika

Powodem nie zatwierdzenia jeszcze, opracowanych i przedstawionych wojsku ZTT jest brak podstaw prawnych. Decyzja Nr 59/MON z 26 lutego 2014 w sprawie nadzoru nad projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej, zdaniem wojskowych, niezbyt jasno precyzuje kompetencje IU. Szef Inspektoratu, gen. bryg. Sławomir Szczepaniak powiedział też RAPORT-wto, że dopóki konsorcjum nie przekaże wojsku praw do dokumentacji projektu lub projekt nie zostanie ujęty w wykazie zadań ważnych dla bezpieczeństwa państwa, kierowana przez niego instytucja nie ma prawnych podstaw do zatwierdzenia ZTT.

Jeśli MON, upora się z własną biurokracją i projekt będzie się rozwijał zgodnie z planem, to w czerwcu 2015 prototyp systemu zostanie zamontowany i uruchomiony na okręcie. Zakończenie badań w morzu planowane jest w grudniu 2015.

W związku z tym, że do tego czasu nie będzie jeszcze gotowy pierwszy z trzech zamówionych niszczycieli min typu Kormoran 2, gestor systemu, Zarząd Operacji Morskich N-3 Dowództwa Marynarki Wojennej (obecnie Dowództwo Operacyjne SZ RP) wydzielił do prac badawczych korwetę zwalczania okrętów podwodnych proj.620 ORP Kaszub. Okręt zostanie przystosowany do potrzeb projektowych m.in. zostaną wprowadzone zmiany na maszcie głównym oraz miejsce garażowania łodzi motorowej.

Według obowiązujących planów, pierwszy Kormoran 2 wejdzie do eksploatacji jeszcze z systemem uzbrojonym w armaty kalibru 23 mm. Zostanie on zamieniony na nowy już w trakcie eksploatacji.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.