Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

202 Jelcze za 182 miliony

Wojska lądowe, Przemysł zbrojeniowy, 28 grudnia 2014

Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Jelczem umowę na dostawy podwozi ciężarówek Jelcz P662.D43.

Większość kupowanych w ramach obecnego postępowania podwozi samochodów Jelcz P662.D43 ma posłużyć do zabudowy 160 Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia oddział/pododdział (MMSD o/p) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Zamówienie o wartości 182.700.202,20 PLN obejmuje dostarczenie Wojsku Polskiemu podwozi Jelcz P662D.43 pod zabudowę 160 Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia oddział/pododdział (MMSD o/p) w latach 2015-2022 (Kolejne Jelcze dla WP, 2014-12-04). Dodatkowo w ramach aneksu do tej umowy Siły Zbrojne mogą zakupić w latach 2015-2018 także 24 podwozia do Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej (WTI-K) i 18 do Aparatowni ADR-K (ADR-K).

Samochody dużej ładowności powiększonej mobilności Jelcz P662D.43 kupiono w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uzasadniono to wcześniejszym pozyskaniem i eksploatowaniem ponad 400 ciężarówek tego typu, stanowiących podwozia bazowe pod różnego rodzaju zabudowy specjalistyczne. Na 487 używanych przez Wojsko Polskie pojazdów transportowych w tej grupie eksploatacyjnej, 272 to samochody Jelcz-S662D.43, dostarczone w latach 2000-2013 przez przedsiębiorstwo Jelcz-Komponenty, które od 9 kwietnia 2014 nosi nazwę Jelcz.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.