Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

130 mld zł na modernizację

Strategia i polityka, 12 grudnia 2012

Realizacja podpisanego wczoraj przez ministra obrony narodowej Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022, pochłonie ok. 130 mld zł. Nie mniej niż 20% tej kwoty zostanie przeznaczone na system obrony przeciwlotniczej.

Jednym z przesądzonych przedsięwzięć modernizacyjnych jest odmłodzenie wykorzystywanych w Polsce czołgów Leopard 2A4. Podpisanie stosownej umowy w partnerem przemysłowym planowane jest już w 2013 / Zdjęcie: 10 BKP

Dzisiaj minister Tomasz Siemoniak, jego zastępca Waldemar Skrzypczak i gen. Mieczysław Cieniuch Szef Sztabu Generalnego WP ujawnili elementy planu modernizacji sił zbrojnych, który będzie obowiązywał przez najbliższą dekadę. W prezentacji skupiono się na wybranych Programach Operacyjnych, dużych przedsięwzięciach zakładających wieloletnie okresy realizacji (wszystkie pochłoną ok. 100 mld zł).

Zgodnie z oczekiwaniami, najwięcej uwagi poświęcono systemowi obrony powietrznej i przeciwlotniczej. Zweryfikowano nieco wcześniejsze informacje (O Tarczy Polski w Senacie RP, 2012-11-08) o zakupie do 2022 sześciu baterii zestawów rakietowych średniego zasięgu (kryptonim Wisła), zdolnych jednocześnie do niszczenia pocisków balistycznych oraz 11 baterii zestawów bliskiego zasięgu (Narew). MON planuje podpisanie stosownych umów o dostawach obu typów zestawów już w 2014.

Rok wcześniej powinno zostać zawarte porozumienie dotyczące samobieżnych zestaw bardzo bliskiego zasięgu Poprad. Do 2022 MON zamierza otrzymać 77 pojazdów opartych o podwozie opancerzonego samochodu Żubr i uzbrojonych w czteroprowadnicową wyrzutnię pocisków Grom. Można się jednak spodziewać, że większość z nich będzie wykorzystywała głęboko zmodernizowaną wersję tych pocisków o nazwie Piorun. Ich opracowanie, wdrożenie i rozpoczęcie dostaw (od 2017) jest także jednym z elementów programu odmłodzenie systemu przeciwlotniczego. Oprócz Piorunów dla Popradów resort obrony planuje zakup 486 takich pocisków dla przenośnych wyrzutni naramiennych. Podsystem bardzo bliskiego zasięgu wzmocni także 6 zestawów artyleryjskich Pilica. Ich dostawy powinny zakończyć się do 2018.

Rozpoznanie powinny zapewnić rodzime stacje radiolokacyjne: 12 egz. Soły i 19 egz. Bystrej. Oba typy to zdolne do przerzutu stacje trójwspółrzędne.

Kolejny Program Operacyjny dotyczy śmigłowców wsparcia bojowego i zabezpieczenia. Zakłada się w nim zakup 70 wiropłatów (Przetarg śmigłowcowy cd, 2012-10-02), przy czym wybór wykonawcy zlecenia i zawarcie z nim finalnej umowy przewidziane są na 2014. W tym samym czasie powinien się rozpocząć proces pozyskania 20 śmigłowców uderzeniowych z terminem pierwszych dostaw ok. 2020.

Już wkrótce, bo w pierwszym kwartale przyszłego roku, należy się natomiast spodziewać podpisania porozumienia o programie indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierza Tytan. Ze względu na długi okres prac wdrożeniowych pierwsze dostawy seryjnych kompletów wyposażenia planowane są na 2016.

Niemal identyczne terminy przewidziano dla Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu Rosomak. Jest to element Programu Operacyjnego Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR. Zakłada on także, m.in. kontynuowanie dostaw kontenerowych mobilnych stanowisk dowodzenia (obecnie przedsięwzięcie to jest realizowane na szczeblu operacyjnym, a po 2013 także taktycznym). Wreszcie w 2014 powinien rozpocząć się długo oczekiwany proces zakupu mobilnych systemów łączności satelitarnej.

Odnośnie transporterów Rosomak, w Planie modernizacji… znalazł się zapis o zakupie dodatkowych 307 podwozi bazowych pod wersje specjalne i przedłużeniu umowy z producentem do 2019. Przedłużenie realizacji umowy przewiduje się także odnośnie ppk Spike. MON rozpatruje przy tym zasadność ich modernizacji i zakupu nowych odmian, w tym śmigłowcowych.

Dzisiejsza prezentacja powtórzyła znane od marca br. założenia dotyczące modernizacji sił Marynarki Wojennej (Marynarka Wojenna RP do 2030, 2012-03-29). Z dwoma różnicami. Pierwsza dotyczy możliwego zakupu po 2015 drugiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, uzbrojonego w pociski przeciwokrętowe NSM. Pozwoliłoby to na zapewnienie obrony całego 500-kilometrowego wybrzeża naszego kraju. Drugą różnicą jest przesądzony już remont jednej fregaty typu OHP, który powinien zostać dokonany w połowie bieżącej dekady.

MON planuje zakup w ciągu najbliższych 10 lat do 97 zestawów bsl czterech różnych klas, od najmniejszych (w tym pionowego startu i lądowania) po bezzałogowce klasy operacyjnej (MALE). Pierwsze dostawy planowane są już w 2014.

Odnośnie klasycznego wyposażenia wojsk lotniczych, Plan modernizacji… nie przewiduje powtórzenia tak dużego przedsięwzięcia, jakim był zakup 48 myśliwców F-16. W ciągu 1-2 lat powinny zakończyć się dostawy ostatnich transportowych samolotów C295M i M-28. Zrezygnowano także z zakupu samolotów tankujących. W przyszłym roku powinien zostać jednak rozpoczęty przetarg na dostawy 8 samolotów szkolenia zaawansowanego, z pierwszymi dostawami w 2016. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na szkolenie pilotów (przez potencjalne zlecenia zagraniczne), planuje się wykorzystanie opcji na kolejne 4 maszyny tej klasy.

Wśród programów dotyczących wojsk pancernych i zmechanizowanych wymieniono modernizację czołgów Leopard 2A4 oraz zakup 866 samochodów ciężarowych średniej ładowności wysokiej mobilności.

Wyrywkowy charakter ujawnionych informacji uniemożliwia ocenę całego Planu modernizacji… W odróżnieniu jednak od sytuacji z poprzednich lat (np: Modernizacja bez wizji, 2009-10-26) pewne nadzieje można wiązać ze stosunkowo bliskimi terminami rozpoczęcia wielu kluczowych programów dla polskiej obronności.

Minister Siemoniak zapewnił też, że resort finansów nie zamierza w żaden sposób podważyć ustawowego zapisu o przeznaczaniu na obronność 1,95% PKB. Niewykorzystywanie co roku dużych sum (od kilkuset mln do nawet 1 mld zł) to – jego zdaniem – wynik oszczędności, a nie narzuconego przez rząd postępowania.

Zapewnił również, że każdy proces zakupu zagranicznego sprzętu wojskowego będzie się wiązać z przekazaniem dla polskiego przemysłu technologii i procesem polonizacji importowanych produktów. Zadeklarował wsparcie dla procesów integracyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz większe zaangażowanie rodzimych instytucji naukowych. Wszystkie te przedsięwzięcia powinny zapewnić pełną kontrolę nad kluczowymi systemami uzbrojenia. Dotyczy to m.in. dostępu do kodów źródłowych, ale także zapewnienia serwisowania i modernizowania sprzętu przez polski przemysł.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.