Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

CTM w CAPTECH

Przemysł zbrojeniowy, Marynarka wojenna, 20 stycznia 2016

Specjaliści z polskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej wzięli udział w spotkaniu w ramach panelu technologicznego (CAPTECH).

Demonstrator technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, przeznaczonego do neutralizacji wielokanałowych, niekontaktowych min morskich / Zdjęcie: CTM

W dniach 14-15 stycznia w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w Brukseli odbyło się 29. spotkanie robocze, organizowane przez Dyrektoriat ds. Badań i Technologii, w ramach panelu technologicznego (CAPTECH) poświęconego rozwojowi technologii morskich. Po raz kolejny w spotkaniu udział wzięli specjaliści z polskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM), którzy wraz z pozostałymi przedstawicielami europejskich sił zbrojnych, podmiotów naukowo-badawczych i przemysłu tworzą grupę inicjującą i kierującą pracami badawczo-rozwojowymi we wspomnianej dziedzinie.

Dyrektoriat ds. Badań i Technologii jest wyodrębnionym organem w strukturze EDA, powołanym do nawiązywania współpracy państw członkowskich, w zakresie realizacji wspólnych projektów i programów naukowo-badawczych, których celem jest rozwój technologii obronnych. Podstawowym narzędziem w nawiązywaniu wyżej wspomnianej współpracy jest 12 paneli technologicznych, z których jeden poświęcony jest rozwojowi technologii morskich. Obejmuje on tematykę dotyczącą okrętów zarówno nawodnych, jak i podwodnych, systemów uzbrojenia morskiego, systemów przeciwdziałania zagrożeniom, symulatorów oraz systemów szkoleniowych dla załóg okrętowych itd.

W  trakcie dwudniowego spotkania omówiono m. in. stan badań aktualnie realizowanych, jak również i przyszłych programów oraz projektów związanych z rozwojem technologii morskich. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące bezzałogowych platform morskich, z których w jeden zaangażowane jest aktualnie CTM, natomiast w drugi będzie zaangażowane w najbliższej przyszłości.

Pierwszy z projektów – Buried Mines (BURMIN, Próby BURMIN, 2015-10-29) – ukierunkowany jest na eliminację luk technologicznych w systemach detekcji i neutralizacji dennych i zagrzebanych min morskich, a także ustalenie wspólnych standardów dla przyszłych systemów bezzałogowych, realizujących te zadania. Odbywa się to w ramach programu European Unmanned Maritime Systems (UMS), gdzie CTM w składzie międzynarodowego konsorcjum odpowiada między innymi za testowany w końcu 2015 podwodny, stabilizowany dynamicznie, sensoryczny system wykrywania.

Drugie przedsięwzięcie związane jest z kontynuacją zakończonego z powodzeniem projektu Modular Lightweight Minesweeping (MLM), realizowanego również w ramach programu UMS. W jego wyniku CTM opracował demonstrator technologii modułowego lekkiego trału niekontaktowego, przeznaczonego do neutralizacji wielokanałowych, niekontaktowych min morskich. Przyszły projekt będzie miał na celu dalszy rozwój trału, w ramach którego ma powstać jego nowa wersja, o zmiennej głębokości holowania, pracująca od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów pod powierzchnią wody, która daje zdecydowanie szersze możliwości operacyjnego użycia systemu zwalczania min.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.