Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

GBAS w Balicach?

Lotnictwo cywilne, 19 grudnia 2016

14 grudnia przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II podpisali list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu uruchomienie na krakowskim lotnisku urządzeń GBAS (Ground Based Augmentation System).

Zgodnie z deklaracją prezesa zarządu MPL Kraków-Balice im. Jana Pawła II Radosława Włoszka, na głównym kierunku podejścia do lądowania na nowej drodze startowej w Balicach system GBAS ma funkcjonować razem z ILS / Zdjęcie: Marcin Sigmund

System ten, wykorzystujący satelitarną technologię wspomagającą urządzenia służące do nawigacyjnej kontroli ruchu lotniczego, jest obecnie używany na niektórych dużych lotniskach w Stanach Zjednoczonych – np. w San Francisco – i w Europie, m.in. we Frankfurcie, Maladze, Bremie i Zurychu. W przyszłości GBAS może stać się alternatywą dla obecnie funkcjonujących systemów ILS, jednak w najbliższym czasie oba systemy mają działać równolegle, zapewniając szerszy dostęp przewoźników do lotnisk.

Pojedynczy GBAS umożliwia nie tylko równoczesne zapewnienie podejść do lądowania porównywalne z ILS na wszystkich kierunkach drogi startowej (w przypadku Balic 25 i 07), czy przenoszenie operacji lotniczych z określonej drogi startowej na inną bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń, ale przede wszystkim daje elastyczność w projektowaniu procedur dolotowych do lotniska. Pośrednio wprowadzenie nowej technologii ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliwa przez linie lotnicze i projektowanie tras nad obszarami mniej zaludnionymi. Obecnie używane systemy GBAS odpowiadają ILS kategorii I, trwają jednak prace nad certyfikowaniem go do kategorii II.

W Krakowie z uwagi na planowaną budowę nowej drogi startowej, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania lotniska, GBAS ma ułatwić płynne przeniesienie operacji lotniczych z dotychczasowej drogi startowej na nową, ponieważ ten sam system będzie działał również na nowej drodze startowej (Nowa droga startowa w Balicach, 2016-05-25).

Krakowskie lotnisko wspiera innowacyjne rozwiązania także w zakresie nawigacji lotniczej. GBAS jest systemem, który w przyszłości z dużym prawdopodobieństwem będzie stanowił podstawową pomoc nawigacyjną dla pilotów. Niemniej jednak na głównym kierunku nowej drogi startowej przewidujemy funkcjonowanie również systemu ILS, który jest obecnie podstawowym systemem nawigacji lotniczej – powiedział prezes zarządu MPL Kraków-Balice im. Jana Pawła II Radosław Włoszek.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie wspiera innowacyjne technologie w polskich portach lotniczych. Wdrożenie systemu oraz procedur operacyjnych opartych o GBAS jest elementem wspierającym rozwój krakowskiego lotniska, jednocześnie umożliwiając zdobywanie cennych doświadczeń przez PAŻP, przy okazji zacieśniając współpracę obu podmiotów. ILS i GBAS będą się uzupełniać, rolą PAŻP jest zapewnić bezpieczną i efektywną ich eksploatację – powiedział wiceprezes PAŻP ds. żeglugi powietrznej Robert Bogacki.

Obecnie lotnisko w Balicach jest wyposażone w pomoce nawigacyjne ILS, NDB, DVOR. Na głównym kierunku operacji lotniczych – 25 – działa system ILS kategorii I i system świateł podejścia ALPA-ATA kat. II z systemem lamp błyskowych. Oświetlenie na kierunku 07 to uproszczony system świateł podejścia do lądowania systemu IDMAN.

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.