Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa droga startowa w Balicach

Lotnictwo cywilne, 25 maja 2016

Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło plan inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice do 2023. Jego podstawowym elementem jest budowa nowej drogi startowej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Kluczowym elementem przyjętego planu inwestycyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice do 2023 jest budowa nowej drogi startowej, która pozwoliłaby na obsługę rejsów transatlantyckich wykonywanych przez lotowskie Dreamlinery / Zdjęcie: Marcin Sigmund

Na zlecenie krakowskiego lotniska przedsiębiorstwo ARUP przygotowało i wykonało analizę wielu wariantów położenia nowej drogi startowej. Metodą eliminacji wybrano i szczegółowo przeanalizowano dwa najbardziej racjonalne warianty, które będą podstawą analiz środowiskowych. Przy ich wyborze wykluczono pozostałe koncepcje, które zakładały zamknięcie lotniska na czas remontu istniejącej drogi startowej – czyli minimum na rok – lub zlokalizowanie nowej drogi startowej w oddaleniu od istniejącej infrastruktury i terminalu pasażerskiego. Ostatecznie do analiz środowiskowych zostały przedstawione dwa warianty: północny – rekomendowany przez MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice i centralny – alternatywny pod względem oddziaływania inwestycji na środowisko (Europejski certyfikat dla Balic, 2016-05-19).

Wariant północny jest nieznaczną modyfikacją położenia obecnej drogi startowej i zakłada odchylenie jej o 4° względem obecnego jej przebiegu. Wariant ten jest rekomendowany przez władze portu, ponieważ najlepiej łączy względy ekonomiczne lotniska z interesem mieszkańców. Wariant centralny zakłada budowę drogi startowej o orientacji ukośnej, przecinającej istniejącą drogę startową (odchylenie o 17° względem obecnego przebiegu drogi startowej). W zaprezentowanej formie jego realizacja wymagałaby jednak zajęcia pod drogę kołowania części terenów wojskowych, na których znajdują się elementy infrastruktury wykorzystywanej przez 8. Bazę Lotnictwa Transportowego i 3. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą (Hangar dla 3. GPR, 2015-11-03).

W obu przypadkach długość nowej drogi startowej ma wynosić 2800 m, czyli o 250 m więcej niż dotychczas użytkowanej, a jej szerokość – 60 m (45 m i pobocza po 7,5 m z każdej strony). Według przedstawionej przez ARUP analizy parametry takie mają pozwolić na wykonywanie lotów transatlantyckich przez LOT-owskie Dreamlinery na trasach do Chicago, Nowego Jorku czy Toronto, bowiem według założeń spółki zarządzającej krakowskim lotniskiem jest ono portem docelowym, a nie przesiadkowym, a strategia jego rozwoju uwzględnia realizację połączeń transatlantyckich.

Według zapowiedzi władz portu jeszcze przed wakacjami planowane są pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Pierwsze wyniki analiz środowiskowych mają być znane jesienią br. Wtedy też mają rozpocząć się konsultacje społeczne, które mają potrwać co najmniej do wiosny 2017. W tym samym roku ma zostać wydana decyzja środowiskowa. W 2018 planowane jest przygotowanie i złożenie dokumentacji projektowej. Pozwolenie na budowę ma zostać uzyskane w 2019, a inwestycja ma być gotowa do użytku w 2021. Jej koszt jest szacowany na około 250 mln zł i ma zostać pokryty ze środków spółki zarządzającej lotniskiem.

Wśród rozpatrywanych, ale ostatecznie odrzuconych wariantów przebiegu nowej drogi startowej znalazły się m.in.: wykorzystanie istniejącej drogi kołowania jako drogi startowej; zlokalizowanie nowej drogi pomiędzy obecną drogą startową, a równoległymi do niej drogami kołowania i zlokalizowanie nowej drogi startowej w dużej odległości od istniejącej infrastruktury lotniskowej.

ARUP działa od ponad 60 lat, obejmując swoim zakresem takie dziedziny jak: infrastruktura, budownictwo, energetyka, rewitalizacja i regeneracja obszarów miejskich, architektura oraz przemysł. Przedsiębiorstwo współpracowało m.in. z lotniskami: Amsterdam-Schiphol, London-Gatwick, Indonezja-Bali, Rio de Janeiro, Florencja czy z Lotniskiem Chopina w Warszawie.

 Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.