Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Europejski certyfikat dla Balic

Lotnictwo cywilne, 19 maja 2016

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, jako pierwszy z polskich portów lotniczych z sukcesem zakończył proces konwersji certyfikatu lotniska użytku publicznego.

16 maja 2016 MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice otrzymał Europejski Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego, który potwierdza spełnienie wymagań i zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej / Zdjęcie: Marcin Sigmund

16 maja Piotr Ołowski, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wręczył Radosławowi Włoszkowi, p.o. prezesa zarządu MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice Europejski Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego dla kierowanego przez niego portu. Wydany przez Prezesa ULC dokument potwierdza spełnienie wymagań oraz zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej.

Wejście w życie przepisów unijnych: Rozporządzenia (UE) nr 139/2014 z 12 lutego 2014, ustanawiającego wymagania i procedury administracyjne dla lotnisk oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, wprowadziło nowy, jednolity w Unii Europejskiej system certyfikacji. Obowiązujące przepisy implementują m.in. najnowsze standardy i najlepsze praktyki Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a przy tym umożliwiają dostosowywanie zasobów, procedur i inwestycji w infrastrukturę do rzeczywistych potrzeb portu lotniczego, wynikających z wielkości obsługiwanego ruchu lotniczego i jego charakteru. Posiadanie przez lotnisko certyfikatu zwiększa jego wiarygodność dla linii lotniczych.

W grudniu 2015 na krakowskim lotnisku rozpoczął się proces konwersji certyfikatu na zgodny z wymaganiami UE. Konwersję certyfikatu poprzedziły wielomiesięczne prace związane z opracowaniem nowych procedur zarządzania. Opracowany został nowy System Zarządzania Bezpieczeństwem, obejmujący: politykę bezpieczeństwa, procesy identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, programy łagodzenia ryzyka, zarządzanie zmianą i monitorowanie. Istotnym elementem było także precyzyjne określenie odpowiedzialności za poszczególne obszary i kwalifikacje personelu – na działalność balickiego lotniska składa się bowiem praca ponad 100 odrębnych podmiotów, współdziałających w zakresie bezpieczeństwa.

Proces uzyskania Europejskiego Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego to niewątpliwy sukces, możliwy do osiągnięcia dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników krakowskiego lotniska – powiedział Radosław Włoszek, p.o. prezesa zarządu krakowskiego portu lotniczego. – Europejski certyfikat to dla nas zobowiązanie mamy świadomość kolejnych wyzwań, które stoją przed lotniskiem – dodał.

Były prezes Zarządu Spółki MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Jan Pamuła, 5 maja został desygnowany przez Województwo Małopolskie do Rady Nadzorczej spółki MPL im. Jana Pawła II Kraków-Balice (Nowy prezes portu lotniczego Kraków-Balice, 2016-04-21).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.