Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Modernizacja pozostałych Orlików

Przemysł lotniczy, Przemysł zbrojeniowy, Lotnictwo wojskowe, 25 października 2017

Inspektorat Uzbrojenia MON opublikował informację o zamówieniu modernizacji 12 pozostałych samolotów szkolnych PZL-130 Orlik TC-I do wersji TC-II. Samoloty znajdują się w wyposażeniu 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Prace mają zostać wykonane do 2020.

Po zakończeniu modernizacji Siły Powietrzne RP będą dysponowały 28 samolotami szkolnymi  PZL-130 Orlik TC-II / Zdjęcie: PZL Warszawa-Okęcie

Jak podaje w uzasadnieniu IU MON samoloty PZL-130 Orlik zostały specjalnie przystosowane do prowadzenia szkolenia podstawowego i zaawansowanego pilotów wojskowych. […]  Zgodnie z obowiązującymi w lotnictwie SZ RP regulacjami, modernizacja może być przeprowadzona jedynie w oparciu o dokumentację techniczną samolotów i przez organizację lotniczą posiadającą do tego odpowiednie uprawnienia. PZL Warszawa-Okęcie będące producentem samolotów PZL-130 wszystkich wersji i odmian, są wyłącznym właścicielem dokumentacji technicznej samolotów, posiadają wyłączne autorskie prawa majątkowe do dokumentacji technicznej samolotu PZL-130 ORLIK we wszystkich wersjach, w tym do wersji TC-I i TC-II i posiadają możliwości techniczno-organizacyjne do wykonywania modernizacji. PZL Warszawa-Okęcie nie udostępniły i nie zamierzają w przyszłości udostępnić ww. dokumentacji innym podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie modernizacji samolotów TC-I do wersji TC-II.

Powyższy stan fatyczny oznacza, że PZL Warszawa-Okęcie są jedynym wykonawcą, który może zrealizować zamówienie zarówno z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jak i przyczyn związanych z posiadaniem praw wyłącznych do dokumentacji technicznej. Ponadto, w l. 2011-2013, ww. wykonawca […] zmodernizował 16 samolotów PZL-130 Orlik TC-I do wersji PZL-130 Orlik TC-II. Zatem można stwierdzić, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie wynika z celowego zawężenia parametrów zamówienia (Orlik – zasadniczy element szkolenia, 2017-09-05, Symulator katapultowania z Orlika TC-II, 2016-11-25).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.