Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

PKW Rumunia na Winter Scorpion-17

Wojska lądowe, Strategia i polityka, 15 grudnia 2017

W dn. 12-14 grudnia żołnierze I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Rumunia wraz z wydzielonymi siłami rumuńskiego 26. batalionu piechoty, Neagoe Basarab, wzięli udział w zintegrowanych zajęciach taktycznych, pk. Winter Scorpion-17, połączonych ze strzelaniami sytuacyjnymi na ośrodku szkolenia w m. Botosesti Paia.
Żołnierze PKW Rumunia wzięli udział w zintegrowanych zajęciach taktycznych, pk. Winter Scorpion-17 / Zdjęcia: sierż. Patryk Cieliński, szer. Jacek Rok, 11. LDKPanc.

Zajęcia rozpoczęły się 12 grudnia o godz. 06:00 czasu lokalnego. Kompania zmotoryzowana, po otrzymaniu i analizie zadania, rozpoczęła przemieszczenie ponad 25 jednostek sprzętowu do rejonu ześrodkowania, oddalonego o blisko 60 km od miejscowość Botosesti Paia.

Na czas szkolenia do struktury kompanii zmotoryzowanej przydzielono pluton zmotoryzowany z 26. batalionu piechoty. Podczas przemieszczenia, które prowadzono w warunkach codziennego ruchu komunikacyjnego, osoby funkcyjne kompanii musiały zmierzyć się z incydentami mającymi wpływ na realizację marszu, w tym blokadami drogowymi, niezidentyfikowanymi obserwatorami, działaniami propagandowymi ludności wspieranej przez nieprzyjaciela oraz pozorowaną zasadzką i zdarzeniem chemicznym, które w realnych działaniach mogłyby wpłynąć na terminowe wykonanie zadania przez kompanię.

- Incydenty te pojawiły się w celu sprawdzenia reakcji dowódcy kompanii na działania psychologiczne i nieregularne, które mogą utrudnić wykonanie zadania i wpłynąćw negatywnie na morale, nie mniej niż działania bojowe – powiedział dowódca grupy - oficer operacyjny, kpt. Damian Ćwierkiewicz.

Podczas kolejnych dni ćwiczący realizowali zagadnienia szkoleniowe, na które składały się strzelania sytuacyjne i wykonywanie norm i procedur taktycznych. Równolegle prowadzono szkolenie sprawdzające z norm i procedur taktycznych. Żołnierze zostali ocenieni za sposób w jaki pokonywali zapory inżynieryjne i pola minowe, zdobywali bunkier i oczyszczali okop.

- Ośrodek szkolenia ogniowego i taktycznego w Botosesti Paia jest nam doskonale znany, jednak tym razem realizowaliśmy strzelania bardziej złożone, wymagające umiejętności dostosowania się do przeszkód, które wspólnymi siłami wykonaliśmy. Szczególną uwagę skupiliśmy na realizacji zadań w warunkach ograniczonej widoczności, podczas których należy zachować szczególną ostrożność. Celem tychże strzelań sytuacyjnych było pokazanie realnej dynamiki działań bojowych, ważnego aspektu pamięci mięśniowej, jaka jest wymagana podczas prowadzenia ognia, a także umiejętnego wykorzystania przeszkód terenowych – powiedział por. Bartłomiej Czeremski, dowódca kompanii zmotoryzowanej PKW Rumunia (PKW Rumunia na Cisex Cetatea 2017, 2017-10-23).

- Zajęcia taktyczne, przygotowane wspólnie przez dowództwo I zmiany PKW Rumunia i sztab 26. batalionu piechoty, wymagały od nas przystosowania się do ciągle zmieniającej się sytuacji, szybkiego reagowania na incydenty, oraz podejmowania szybkich decyzji. Był to dla nas sprawdzian podsumowujący naszą blisko sześciomiesięczną służbę i ostatnie taktyczne przedsięwzięcie przed powrotem do kraju (…) – dodał por. Czeremski.

Na podstawie informacji ppor. Piotr Nawalicki, 11. LDKPanc.
GaleriaPowiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.