Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Zakończenie misji PWK OIR Kuwejt

Lotnictwo wojskowe, Strategia i polityka, 20 czerwca 2018

18 czerwca odbyła się uroczystość kończąca działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Operacji Inherent Resolve w Kuwejcie. W ceremonii udział wzięli: Przewodniczący Sejmowej KON Michał Jach, Podsekretarz Stanu w MON Tomasz Szatkowski, Ambasador RP w Kuwejcie Paweł Lechowicz, Konsul RP w Kuwejcie Sebastian Kmita, Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel i Dowódca Włoskiego Kontyngentu Wojskowego Black Cats ppłk pil. Valerio Anastasi.

Łączny nalot IV zmiany PKW OIR Kuwejt wyniósł 1125 h 22 min / Zdjęcie: MON

Ambasador Paweł Lechowicz serdecznie podziękował żołnierzom PKW Kuwejt za współpracę z Polonią, utrzymywaniem z nią więzi i wspomaganie jej. Zwrócił się również do żołnierzy polskiego kontyngentu: Jako ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kuwejcie chciałbym podziękować Wam za Wasz wkład w realizację polskiej polityki zagranicznej tutaj w tym kraju, w tym regionie. Fakt Waszego pobytu tutaj i Wasza działalność w zasadniczy sposób wpływa na to, jak możemy realizować naszą misję. Odgrywacie znaczącą rolę w kreowaniu wizerunku Polski, jak również polskich żołnierzy, jako profesjonalnych, zaangażowanych partnerów dla sojuszników.

Następnie głos zabrał poseł Michał Jach, który wyraził dumę, że może towarzyszyć żołnierzom w ostatnich momentach ich służby w Kuwejcie i dodał: Doceniam Wasze zaangażowanie, trud służby, szczególnie w trudnych, kuwejckich warunkach. Chciałem Wam serdecznie podziękować za Wasze dokonania. Wasze zadanie tutaj było niezwykle ważne, po pierwsze dla pokoju światowego, ale również dla Polski i to właśnie Polska jest z Was dumna.

 W swoim wystąpieniu Podsekretarz Stanu w MON Tomasz Szatkowski zaakcentował, jak ważny jest udział Polaków w misji kuwejckiej: Jesteście tu z trzech powodów: po pierwsze, ze względu na interes Polski, po drugie, przez swoją postawę w realizacji zadań i profesjonalizm przyczyniliście się do rozwoju Sił Powietrznych RP i do rozwoju Waszych kompetencji. I wreszcie przysłużyliście się interesowi międzynarodowemu, Waszą służbą przeciwstawiliście się tak zwanemu państwu islamskiemu. Dziękuję Wam i Waszym rodzinom.

Głos zabrał również gen. Tadeusz Mikutel, który podkreślił historyczne znaczenie polskiej misji w Kuwejcie: Podziękowań dla Was nigdy nie będzie dość. Ta misja jest pierwszą, po drugiej wojnie światowej, misją lotnictwa bojowego, lotnictwa taktycznego. Jest jednym z tych wydarzeń w historii polskiego lotnictwa, które pozostanie niezapomniane, a Wasz wysiłek przełoży się na kolejne lata. Żołnierz służy Polsce i cały kraj winien Wam wdzięczność. Wasza służba jest dowodem na to, że polscy żołnierze są wszędzie, gdzie mogą bronić pokoju. Dziękuję.

Na zakończenie uroczystości Dowódca PKW OIR Kuwejt ppłk pil. Przemysław Struj, w krótkich żołnierskich słowach, podsumował IV zmianę PKW i serdecznie podziękował wszystkim żołnierzom mówiąc: Spełniliście swój obowiązek, dowodzić Wami w tak trudnych warunkach było zaszczytem, wierzę że po powrocie do kraju odpoczniecie po trudach misji i stawicie się do macierzystych jednostek do pełnienia służby. To była dobra robota żołnierze.

Polski Kontyngent Wojskowy został utworzony na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Inherent Resolve w Państwie Kuwejt, a także Republice Iraku oraz Państwie Katar i Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2016 w sprawie przygotowania, przemieszczenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Operacji Inherent Resolve (PKW OIR Kuwejt).

Przylot pierwszej grupy ok. 30 osób do bazy Al Jaber odbył się już 20 czerwca 2016. 5 lipca, bezpośrednio z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku, dotarły tam 4 wielozadaniowe samoloty bojowe F-16C, przy wsparciu tankowca KDC-10 Koninklijke Luchtmacht (królewskich wojsk lotniczych Holandii). Przemieszczenie całości sił PKW OIR do Kuwejtu zakończyło się 2 sierpnia, już 14 sierpnia polscy piloci wykonali pierwsze loty w celu zapoznania się z przestrzenią powietrzną Kuwejtu i procedurami obowiązującymi na lotnisku Al Jaber. 25 sierpnia wykonano pierwszy lot bojowy lotnictwa taktycznego w historii SP nad terytorium Iraku.

PKW OIR Kuwejt w Operacji Inherent Resolve, wraz z siłami koalicji, prowadzi rozpoznanie lotnicze na rzecz sił międzynarodowej koalicji w przestrzeni powietrznej Republiki Iraku i nad trenem kontrolowanym przez tzw. państwo islamskie. Kluczowym zadaniem kontyngentu jest organizacja bojowych lotów rozpoznawczych na rzecz międzynarodowej koalicji, opracowanie materiałów rozpoznawczych zabezpieczenie utrzymania wysokiej sprawności sprzętu lotniczego i naziemnego.

IV zmiana PKW realizuje zadania mandatowe od 16 stycznia br. W dniu 17 lutego wykonano pierwszy lot bojowy w jej ramach, natomiast ostatni lot bojowy F-16 nad terenem działań wojennych wykonał 16 czerwca Dowódca PKW ppłk pil. Przemysław Struj. Łączny nalot IV zmiany PKW OIR Kuwejt wyniósł 1125 h 22 min. Zakończenie tej zmiany przewidziane jest do 30 czerwca (PKW OIR Kuwejt wylatał 3000 h, 2018-01-17).

Na podstawie informacji mjra Rafała Felcenlobena


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.