Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Gen. Andrzejczak Naczelnym Dowódcą SZ RP

Strategia i polityka, Wojska lądowe, 09 sierpnia 2018

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy generał broni Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został wskazany jako osoba przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP. Wręczenie przez Prezydenta aktu wskazania odbędzie się 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego.

Generał broni Rajmund Andrzejczak / Zdjęcie: MON

Postanowienie Prezydenta zostało wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Kandydatura gen. broni R. Andrzejczaka została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazanie Szefa Sztabu Generalnego WP jest także zgodne z założeniami, przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Generał broni Rajmund Andrzejczak urodził się 29 grudnia 1967 w Świdnicy Śląskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Służbę wojskową rozpoczął w 2. pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W l. 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W l. 1996-1998 pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4. Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.

W l. 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a w l. 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT). W l. 2003-2005 dowodził 1. batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W l. 2003-2006 służył jako zastępca szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie.
Między misjami w l. 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Lata 2010-2012 to służba w 2. Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie na stanowisku asystenta szefa sztabu korpusu.

W 2011 odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 objął dowodzenie 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 został wyznaczony na Dowódcę 12. DZmech. (Raki w 12. BZmech. , 2017-10-31).

15 sierpnia 2016 otrzymał nominację na stopień generała dywizji. Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy – Krzyż Komandorski, Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny i Za Zasługi dla Obronności Kraju.

2 lipca 2018, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył gen. Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz akt mianowania na stopień generała broni.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.