Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

DO RSZ testuje systemy neutralizacji bsl

Lotnictwo wojskowe, Przemysł lotniczy, 05 października 2020

Specjalny zespół ekspertów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Policją, Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczną i Żandarmerią Wojskową pracuje nad podsumowaniem wyników drugiej już edycji testów poligonowych zgłoszonych do prób systemów wykrywania i obezwładniania wrogich bezzałogowych statków latających.

Odnotowujący sukcesy komercyjne za granicą wieloczujnikowy system detekcji intruzji obcych bezzałogowców gdyńskiej spółki Advanced Protection Systems CTRL+SKY nie został jednak wypróbowany w ochronie i obronie wskazanego obiektu na poligonie Jagodne koło Łukowa / Zdjęcie: APS

Zespół DO RSZ nie został powołany do wyboru i konkretnych zakupów oferowanych systemów neutralizacji bsl, ale dla przedstawienia technicznej oceny faktycznych, a nie jedynie deklarowanych, możliwości i zdolności operacyjnych prezentowanych rozwiązań, co ostatecznie przełożyć się może na rekomendacje dla decydentów dla przyszłego postępowania skierowanego ku ewentualnym zamówieniom publicznym.

Pierwsza edycja testów miała miejsce od 22 do 26 czerwca 2020 na poligonie wojskowym Jagodne koło Łukowa, na wschodzie Polski. Druga – właśnie zakończona – od 21 do 25 września w tym samym miejscu. Przebadano możliwości 7 zgłoszonych przez konkretne spółki systemów neutralizacji bsl, przy czym jeden z nich – Hertz Systems Hawk dwukrotnie (w czerwcu i po wprowadzeniu modyfikacji urządzeń we wrześniu). Niestety dwa ciekawe, zgłoszone zagraniczne rozwiązania – izraelskie i tureckie nie dotarły do Polski wraz ze swoimi zespołami, ze względu na ograniczenia związane z pandemią.

W roli wrogich bezzałogowców (tzw. strona czerwona – symulowany przeciwnik) atakujących wskazany, podlegający ochronie obiekt, wystąpiły systemy użytkowane już przez organizatorów, w wielu przypadkach pozamilitarne urządzenia komercyjne – dostępne na rynku (głównie bsl klasy mini i mikro). Ale także specjalistyczne bsl używane w misjach wojskowych. Każdy zespół oferujący swoje urządzenia anty-bsl miał jeden dzień na ich rozwinięcie i przygotowanie do pracy.

Jak się dowiedzieliśmy – żaden z prezentowanych systemów nie zadowolił w pełni prowadzących testy. Choć na uwagę oceniających zasługiwał Hawk spółki Hertz Systems, która zdecydowanie poprawiła w drugiej edycji warunki pracy operatorów w przedstawionym mobilnym centrum monitorowania (próby wymagały nieustannego napięcia ludzi przez 60-90 min!). Głównym zadaniem na początku każdego testu było wykrycie obcej intruzji bezzałogowców w chronionej przestrzeni. Wiemy, że układ Hawk Hacking System, który miał – po wykryciu ataku bsl – umożliwić włamanie się do oprogramowania wrogiego bezzałogowca i przejęcie nad nim kontroli – sprawdził się w 1 próbie na 3.

Oceniane systemy neutralizacji stacjonarnej (zakłócające sygnały wymieniane między operatorem a bsl i paraliżujące go – zmuszając do lądowania) – okazały się skuteczne, ale jedynie w przypadku ataku bsl komercyjnych. Zaawansowane bezzałogowce wojskowe radziły sobie z nimi w większości bez problemów. Z naszych informacji wynika, że na uwagę oceniających zasługiwał także mobilny system detekcji i neutralizacji bsl spółki AP-FLYER – pokazany publicznie na MSPO 2020. Według AP-FLYER – z mobilnego zestawu wykrywania obcych bsl i ich zwalczania (łącznie z ewentualnym przejęciem nad nimi kontroli) – MADDOS DDS korzysta już 28 nabywców z kręgów instytucji państwowych. Eksperci DORSZ chcieli także ocenić w praktyce działanie systemu CTRL+SKY gdyńskiej spółki APS (Advanced Protection Systems), który od 2016 święci triumfy handlowe na rynkach zagranicznych (ochrona portów lotniczych w USA, w Norwegii i ważnych obiektów infrastruktury w Arabii Saudyjskiej po atakach na jej rafinerie ).  CTR+SKY zaangażowany jest także w ochronie portów Trójmiasta. Zespół APS nie brał udziału w pierwszej turze testów, do drugiej został zakwalifikowany, jednak w ostatniej chwili, z przyczyn obiektywnych, we wrześniu nie przybył na poligon Jagodne. Przedstawiciele APS deklarują jednak chęć wzięcia udziału w kolejnych testach (Nowe kontrakty APS, 2019-11-22).

Celem zespołu ekspertów DORSZ jest przebadanie jak największej liczby coraz bardziej zaawansowanych systemów wykrywania obcych bsl i ich zwalczania, oferowanych w kraju i na świecie, po to, aby nasi decydenci w przyszłym procesie ich wyboru dla wojska i służb specjalnych mieli jak najszerszy przegląd wszelakich rozwiązań i ich możliwości. Ma temu służyć także stworzenie katalogu wymagań stawianych przyszłym, zamawianym urządzeniom w dwóch podstawowych kategoriach – systemów wykrywania oraz rozwiązań dla ich obezwładnia i fizycznego niszczenia (soft kill i hard kill). Na pewno wymagana będzie integracja czujników akustycznych, środków obserwacji radiolokacyjnej i optoelektronicznej oraz detekcji elektromagnetycznej w jeden łatwy w obsłudze i wygodny podczas długiej pracy operatorów system.

DO RSZ zapowiada trzecią edycję prób systemów detekcji i zwalczania bsl, które są planowane w pierwszym kwartale 2021. Już teraz więc wszyscy oferenci będą się mogli odpowiednio do nich przygotować. Ponieważ tym razem założeniem jest przetestowanie rozwiązań niszczących – służących do fizycznej eliminacji niebezpiecznych atakujących bezzałogowców, miejscem prób będzie większy poligon wojskowy w głębi kraju.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.