Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Priorytety MO Czech

Strategia i polityka, 11 stycznia 2022

Minister obrony Czech Jana Černochová, która objęła urząd w grudniu 2021, przedstawiła mediom 10 priorytetów, które będą kształtować politykę kieowanego przez nią resortu w czasie rozpoczętej kadencji. Mają one przyczynić się do zwiększenia zdolności obronnych Czech, jak również do lepszej organizacji funkcjonowania całego systemu bezpieczeństwa państwa.

Jednym z kluczowych zadań stojących przed czeskim resortem obrony jest zwiększenie liczby przyjmowanych rekrutów do 2000 rocznie / Zdjęcie: MO Czech

Bardzo istotne będzie dla czeskiego resortu obrony utrzymanie odpowiedniego poziomu nakładów obronnych. Minister Černochová ma podjąć wysiłki, aby do 2025 osiągnąć 2% PKB wydatków obronnych. Ponadto planowane jest utworzenie dedykowanego funduszu obronnego na programy modernizacji Armády České republiky (sił zbrojnych Czech). Zostanie on utworzony pod koniec 2023 lub w 2024. Jego założenia są wzorowane na podobnym rozwiązaniu wdrożonym w Czechosłowacji w okresie międzywojennym.

Ponadto zapowiedziano zmiany w ocenach rynkowych ofert w programach modernizacyjnych sił zbrojnych. Od teraz mają być uwzględniane ceny bieżące, które niejednokrotnie są wyższe od zakładanych kwot wpływając na koszty programów. W najbliższym czasie analiza tego typu zostanie przygotowana dla kluczowego dla Czech programu nowego bwp. Ma to potrwać 3 miesiące (Następca BVP-2 pod znakiem zapytania, 2020-03-24).

Jednak zwiększone finansowanie nie wystarczy do sprawnej modernizacji wojska. Obecnie jednym z problemów wymienionych przez Černochovą jest skomplikowane prawo utrudniające planowanie przedsięwzięć modernizacyjnych. Minister podkreśliła więc potrzebę nowelizacji ustawy nr 134/2016 o zamówieniach publicznych. Brakuje w niej m.in. zapisu dotyczącego kosztów cyklu życia sprzętu wojskowego. Jest ona też zbyt skomplikowana i wpływa na wydłużenie programów zakupowych. Zmiany mają dotknąć także inne akty prawne, takie jak ustawa o zarządzaniu kryzysowym i ustawa o środkach gospodarczych w stanach kryzysowych.

Innymi obszarami ważnymi dla nowej minister są lotnictwo i nowe technologie. Te ostatnie mają być rozwijane m.in. przez Univerzita obrany (Akademię Obrony). Do rozwoju własnego potencjału przyczynić ma się także wsparcie rodzimego przemysłu obronnego. Poprzez Izbę Handlową przemysł będzie otrzymywał niezbędne informacje na temat planów i projektów resortu obrony. Zmiany prawne mają także umożliwić realizowanie transakcji w ramach porozumień międzyrządowych. Ma to wpłynąć na zwiększenie możliwości finansowania kontraktów na sprzęt wojskowy (Sztorm na ciężarówce Tatra , 2021-12-23).

Dużą wagę minister Černochová przykłada też do przygotowania personelu. W tym celu zwiększone mają zostać możliwości rekrutacyjne poprzez utworzenie wirtualnych centrów rekrutacyjnych upraszczających ten proces. Celem resortu jest przyjmowanie 2000 rekrutów rocznie. Nie mniej ważne jest także przygotowanie cywili. W ramach kontynuacji programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS, Przygotowanie obywateli do obrony państwa) wciąż realizowana będzie edukacja młodzieży w kwestiach przetrwania i udzielania pierwszej pomocy. Na odpowiednie wsparcie będą mogli liczyć również weterani wojenni.

Poza budowaniem własnych zdolności obecny resort obrony będzie chciał utrzymać dotychczasową współpracę i dobre relacje z partnerami z UE, NATO, jak również bilateralne z USA i Izraelem. Pewnym ograniczeniem w udziale czeskich żołnierzy w operacjach międzynarodowych jest jednak Ústava České republiky (Konstytucja Republiki Czeskiej). Černochová wezwała więc do zmiany art. 43 Konstytucji aby uelastycznić proces rozmieszczania żołnierzy poza granicami kraju,


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.