Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Raport HIA na temat lotnictwa wodorowego

Infrastruktura, Lotnictwo cywilne, Nowe technologie, Transport lotniczy, 22 marca 2024

Alians Hydrogen in Aviation (HIA), w skład którego wchodzą easyJet, Rolls-Royce, Airbus, Ørsted, GKN Aerospace, Bristol Airport i ZeroAvia, opublikował raport zawierający listę kluczowych kroków i harmonogram działań, jakie Wielka Brytania powinna podjąć, aby stać się liderem w światowym rozwoju lotnictwa zasilanego wodorem.

Airbus mocno pracuje nad tym, by do 2035 w powietrze wzbił się samolot zasilany wodorem, jednak rozwój napędzanego tym rodzajem paliwa lotnictwa będzie też zależał od wsparcia politycznego oraz posiadania odpowiednio wykształconej kadry i infrastruktury / Ilustracja: Airbus

Jak wskazują autorzy raportu, w Wielkiej Brytanii zrealizowano do tej pory szereg pionierskich kroków w zakresie rozwoju technologii samolotów zasilanych wodorem, od testów silników wodorowych po pierwsze loty samolotów napędzanych wodorem, co czyni ten kraj dobrze przygotowanym do bycia liderem w tej dziedzinie. To z kolei może zapewnić Wielkiej Brytanii znaczne korzyści gospodarcze oraz w zakresie zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Aby jednak je osiągnąć, potrzebne jest opracowanie strategii, skupiającej się na długoterminowych celach i możliwościach. Kraj ten będzie musiał też znacząco zwiększyć dostawy wodoru, co będzie wiązało się z przyspieszeniem wdrożenia wytwarzania energii odnawialnej i niskoemisyjnej oraz znacznymi inwestycjami w infrastrukturę i rozwój technologii wodorowych.

Przygotowany na podstawie dokładnych danych dotyczących popytu na lotnictwo i innych kluczowych danych branżowych raport HIA, przedstawia konkretne kroki, które przemysł, rząd i organy regulacyjne powinny podjąć, aby zapewnić Wielkiej Brytanii wszystko to, co jest konieczne, by kraj ten stał się liderem w dziedzinie lotnictwa zasilanego wodorem.

Raport zawiera 6 kluczowych rekomendacji, stanowiących jednocześnie tzw. kamienie milowe w rozwoju lotnictwa zasilanego wodorem.

Pierwszym jest podjęcie środków wspierających przejście od badań do rozwoju, a ostatecznie do uprzemysłowienia w Wielkiej Brytanii technologii napędu lotniczego i samolotów zasilanych paliwem wodorowym. 

Drugim zaleceniem jest zapewnienie przez Civil Aviation Authority (Urząd lotnictwa cywilnego) odpowiednich zasobów i funduszy, umożliwiających prowadzenie certyfikacji, ustanawianie norm i nowych przepisów we współpracy z innymi właściwymi organami i społecznością akademicką w celu wspierania rozwoju lotnictwa opartego na wodorze. Kolejnym zaleceniem jest budowa dobrze rozwiniętej sieci lotnisk obsługujących zasilane wodorem samoloty zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

Czwartym wskazaniem jest potrzeba zapewnienia przez rząd w Londynie niezbędnego wsparcia finansowego i innych środków zachęcających, które stanowiłyby pomoc dla przedsiębiorstw z sektora lotniczego w pokonywaniu przeszkód związanych z kosztami przejścia na technologię wodorową i inwestycjami w nową infrastrukturę.

Raport HIA, biorąc pod uwagę spodziewany w ciągu najbliższych kilku dekad znaczny wzrost zapotrzebowania na wodór, zaleca też zwiększenie zarówno zdolności produkcyjnej wodoru, jak i energii odnawialnej, wychwytywania dwutlenku węgla i niskoemisyjnego wytwarzania wodoru, aby Wielka Brytania mogła zapewnić wystarczającą ilość wodoru wszystkim sektorom, które muszą dokonać dekarbonizacji, w tym lotnictwu.

Ostatnia rekomendacja zaleca współpracę rządu i przemysłu w celu nabycia przez brytyjską siłę roboczą odpowiednich umiejętności i zapewnienia gotowości przemysłu do przejścia na technologię wodorową.

Brytyjski sektor lotniczy, zatrudniający bezpośrednio ponad 230 tys. osób, jest niezwykle cenny dla gospodarki tego kraju, generując ponad 22 mld GBP bezpośrednio do PKB i 34 mld GBP z eksportu komponentów lotniczych.

Według HIA wodór będzie miał kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia tych miejsc pracy w przyszłości wraz z rozwojem technologii zeroemisyjnej, co może przynieść ogromną wartość regionom w całej Wielkiej Brytanii.

East Midlands Hydrogen, będący największym śródlądowym klasterem wodorowym w Wielkiej Brytanii, szacuje, że jego przyszła sieć wodorowa mogłaby zapewnić do 110 tys. miejsc pracy tylko w samym East Midlands, co pokazuje potencjał wodoru w zakresie tworzenia miejsc pracy.

Oprócz ochrony przemysłu, który jest kluczową częścią brytyjskiej gospodarki, HIA utrzymuje, że wodór może generować dla Wielkiej Brytanii dodatkowe 34 mld GBP rocznie.

Według dyrektora generalnego portu lotniczego w Bristolu Dave’a Leesa, posiadanie infrastruktury do tankowania wodoru na lotniskach, obsługiwanej przez wykwalifikowaną siłę roboczą, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia lotów o zerowej emisji. Dlatego konieczna jest współpraca lotnisk, w tym lotniska w Bristolu, z przemysłem, rządem i organami regulacyjnymi, aby umożliwić rozpoczęcie pierwszych komercyjnych lotów samolotów zasilanych wodorem jeszcze w tej dekadzie (Infrastruktura wodorowa na lotniskach w Skandynawii, 2024-02-01, Projekt wodorowego Sirius Jet, 2024-01-13, Rolls-Royce testuje pompy wodorowe, 2023-12-27).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2024 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.