Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Koniec umowy na Aerostary

Lotnictwo wojskowe, Strategia i polityka, 01 października 2012

Inspektorat Uzbrojenia MON wypowiedział Aeronautics Defense Systems (ADS),umowę na dostarczenie zestawów bsl Aerostar. Powodem zerwania jest niedotrzymanie przez ADS, kolejnego już terminu jej realizacji.

IU MON zapowiada, że zażąda zwrotu zaliczki oraz wypłacenia kar umownych związanych z niezrealizowaniem umowy / Zdjęcie: ADS

Wypowiadając umowę, IU MON zarzucił ADS niedotrzymanie terminu realizacji, oraz nie zabezpieczenie (do czego była zobowiązana), rozpoznania obrazowego terenu na rzecz polskich żołnierzy w Afganistanie.

Umowa zawarta 1 lutego 2010, pomiędzy IU MON a ADS przewidywała, że z chwilą jej parafowania (25 lutego 2010) ADS dostarczy w ciągu 7 miesięcy jeden z dwóch zamówionych zestawów do PKW w Afganistanie. Drugi miał być dostarczony po dwóch miesiącach i służyć do szkolenia obsług w Polsce (Bsl dla MON wybrany, 2010-02-01). Termin realizacji tej dostawy upływał pod koniec września 2010. Niestety, nie został dotrzymany (Polskie Aerostary za 2 tygodnie w Afganistanie, 2010-10-08).

Kolejne porozumienie przewidywało, że od 25 października 2010 do czasu wywiązania się z umowy, ADS uruchomi w PKW na swój koszt i odpowiedzialność jeden zestaw, by zapewnić naszym żołnierzom w Ghazni usługę zobrazowania terenu. W tym przypadku termin również nie został dotrzymany. Mimo tego IU MON nadal nie wypowiadał umowy.

Pierwsze bsl wzniosły się w powietrze dopiero w styczniu 2011 (Aerostary w Ghazni, 2011-01-28). Przejęcie zestawu przez stronę Polską miało się odbyć na przełomie lutego i marca ub. r. Ten termin również nie został dotrzymany.

Według informacji MON, od sześciu miesięcy Aeronautics przestała świadczyć usługi na rzecz naszych żołnierzy w Ghazni. Obraz terenu otrzymujemy dzięki systemom amerykańskim oraz czterem zestawom mniejszych bsl Orbiter.

Wiceminister obrony narodowejm, Waldemar Skrzypczak powiedział, że przetarg musiał być unieważniony ponieważ nie mogliśmy dłużej zwlekać. Byłoby to z naszej strony działanie na szkodę wojska i Skarbu Państwa.

MON wypłaciło ADS zaliczkę w wysokości 30 mln zł. Resort zorganizował także i wyszkolił 50-osobowy pododdział przeznaczony do ich obsługi.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.