Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Amerykańska bieda

Wojska lądowe, 17 stycznia 2013

Dowództwo US Army – wkrótce po wojskach lotniczych i marynarce wojennej – poinformowało podwładnych o konieczności natychmiastowego wprowadzenia oszczędności, które w pierwszej kolejności odbiją się na szkoleniu i remontach.

Rezygnacja z ćwiczeń zasadniczej części wojsk lądowych USA przypomina nieco sytuację z Polski, szczególnie sprzed kilku lat. Największe środki przeznaczano na szkolenie pododdziałów wyznaczonych do misji zagranicznych i sił szybkiego reagowania. Dalsze w kolejności były oddziały wchodzące w skład sił NATO. Dla pozostałych środki na szkolenie były w zasadzie symboliczne / Zdjęcie: US Army

Szef sztabu US Army przesłał wczoraj do podległych jednostek instrukcję, w której nakazał zmniejszenie wydatków, co jest związane z przesądzonym już ograniczeniem budżetu Pentagonu na 2013 (okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 marca). Nakaz wynika z konieczności zredukowania deficytu budżetu federalnego o 1,2 bln USD w ciągu najbliższej dekady. Jeżeli Demokraci i Republikanie nie dojdą do porozumienia w sprawie podziału tej kwoty, cięcia zostaną wprowadzone automatycznie, w zależności od wielkości preliminarzy poszczególnych ministerstw.

Dla resortu obrony będzie to oznaczało zmniejszenie wydatków z 616 do ok. 560 mld USD (616 mld USD Pentagonu, 2013-01-05). W przypadku, gdy porozumienie zostanie zawarte, redukcje powinny być mniejsze, jednak nadal będą dotkliwe (Przesunięcie redukcji Pentagonu, 2013-01-02). Władze wojskowe wykorzystały już bowiem większość prostych rezerw. Co więcej, ograniczenia nie mogą dotknąć oddziałów prowadzących misje zagraniczne i w całości spadną na podstawowy budżet sił zbrojnych.

W instrukcji dla wojsk lądowych, szef sztabu nakazał – ze skutkiem natychmiastowym – zmniejszanie wydatków na remonty i serwisowanie sprzętu, zlecanego przedsiębiorstwom wojskowym. Planuje się np. całkowite wstrzymanie tego typu prac w 3. i 4. kwartale 2013, z wyłączeniem sprzętu dla jednostek ekspedycyjnych. Dokument zezwala na ograniczenie lub nawet całkowite zrezygnowanie z ćwiczeń. Wyjątkiem są jednostki przeznaczone do udziału w misjach zagranicznych, dyslokacji do Republiki Korei (ze względu na napiętą sytuację na Półwyspie Koreańskim), formacje alarmowe i szybkiego reagowania.

Przeglądowi – pod kątem ewentualnych oszczędności – powinny zostać poddane wszystkie obowiązujące oraz planowane umowy związane z wydatkami operacyjnymi i zaopatrzeniowymi (sumy na bazowe wydatki operacyjne muszą zostać ograniczone o 30% w stosunku do 2012). Podobne zalecenie dotyczy kontraktów, w tym także na zakup nowego sprzętu, o wartości ponad 500 mln USD. W tym jednak przypadku ostateczne decyzje podejmie resort obrony, a nie dowództwo US Army. Dodatkowo wojska lądowe wstrzymały z dniem wczorajszym nabór pracowników cywilnych.

Dodatkowo zalecenia szefa sztabu wojsk lądowych dotyczą przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane pod koniec 2013, w przypadku wprowadzenia automatycznych redukcji. Podobne przedsięwzięcia – choć w mniejszej skali – zostały nieco wcześniej wprowadzone w wojskach lotniczych i marynarce wojennej.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.