Zamknij

Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Ile Amerykanie wydają na obronność?

Strategia i polityka, 22 lutego 2012

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że całkowite wydatki obronne USA są zdecydowanie wyższe, niż budżet Pentagonu. Według szacunków ośrodka analitycznego CDI, osiągają one 1 bln USD.

Najemnicy Blackwater USA, chroniący urzędników administracji amerykańskiej w Iraku. Dyplomacja USA przeznacza ogromne kwoty na utrzymanie zbrojnej ochrony swoich przedstawicieli w strefach bezpośrednich walk, co bez wątpienia można zaliczyć do wydatków obronnych

Center for Defense Information (CDI) został założony w 1973. Grupuje pracowników naukowych ośrodków akademickich i emerytowanych, wysokich rangą wojskowych, działając jako część dużego amerykańskiego think-tanku World Security Institute.

Według ostatniej analizy CDI całość wydatków, związanych z obronnością USA, na 2013 osiągnie 1 bln USD. Na kwotę tę składa się oficjalne 613,9 mld USD budżetu stałego Pentagonu i wydatków na prowadzenie operacji zagranicznych (zobacz: Ograniczenie wydatków Pentagonu). Ale nie tylko.

Winslow T. Wheeler, autor opracowania, po głębszej analizie projektu budżetu, wskazał na dodatkowe 6,3 mld USD, na wydatki osobowe, w tym odprawy, nie ujęte w oficjalnej informacji Pentagonu.

Dodatkowo, wzorem poprzednich lat, koszty związane z obronnością poniosą także inne resorty, na łączną sumę 29,4 mld USD. Kolejne 19,4 mld USD zostanie przeznaczone na amerykańskich program nuklearny przez departament energetyki. Wreszcie 7,8 mld USD ma zostać przekazane na utrzymanie zapasów czy usług serwisowych, nie wliczanych do wspomnianych już przedsięwzięć.

Do pełnego obrazu wydatków obronnych USA należy dodać część budżetu departamentu stanu (łącznie 61,6 mld USD), przeznaczoną na zagraniczną pomoc wojskową (m.in. dla Izraela), obsługę kontraktów zbrojeniowych czy na zbrojną ochronę placówek dyplomatycznych. Sama tylko aktywność dyplomatyczna w Iraku i Afganistanie ma pochłonąć ponad 8 mld USD...

Następne, bardzo istotne pozycje to budżety departamentów: bezpieczeństwa krajowego i ds. weteranów. Ten pierwszy obliczony został na 46,3 mld, a drugi na 137,7 mld USD.

Wreszcie ostatnia kwestia - obsługa długu publicznego, generowanego także przez wydatki Pentagonu. Winslow T. Wheeler szacuje je w 2013 na niemal 64 mld USD.

Autor analizy szacuje więc całość bezpośrednich wydatków obronnych na 647,4 mld USD (o ponad 32 mld USD mniej niż w 2012). Kolejne 283 mld (o 30 mld więcej niż w bieżącym roku) stanowią wydatki pośrednie, wreszcie 63,7 mld to obsługa długu publicznego (o 6,3 mld więcej niż w 2012).

Daje to łączną kwotę 994,3 mld USD. I choć z częścią tez autora można się nie zgodzić (szczególnie odnośnie części wydatków ministerstw spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych), faktem jest, że całość sum przeznaczanych na obronność jest zdecydowanie wyższa, niż oficjalny budżet Pentagonu.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.