Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

MBDA rozwija współpracę z Thales UK

Marynarka wojenna, 08 kwietnia 2013

Wspólne zaangażowanie w rozwój programu Common Anti-Air Modular Missile (CAMM) zaowocowało rozszerzeniem zakresu współpracy pomiędzy obydwoma podmiotami.

Wizualizacja okrętowej odmiany systemu FLAADS, zestawu Sea Captor. Ma on być instalowany na dużych fregatach Typu 26. Po wprowadzeniu do służby ma zastąpić obecnie wykorzystywane zestawy krótkiego zasięgu Sea Wolf / Rysunek: MBDA

MBDA i Thales UK wchodzą w skład konsorcjum Team Complex Weapons, koncentrującym się na opracowywaniu i rozwijaniu nowoczesnego uzbrojenia dla potrzeb brytyjskich sił zbrojnych. Jednym z głównych przedsięwzięć jest pocisk CAMM (Sea Ceptor, następca Sea Wolfów, 2012-01-31), będący elementem składowym FLAADS (Future Local Area Air Defence System).

Celem realizowanych prac jest opracowanie nowej generacji zestawów przeciwlotniczych/przeciwrakietowych, które dzięki unifikacji konstrukcji będą mogły zostać wdrożone do służby przez wszystkie rodzaje sił zbrojnych W. Brytanii. Docelowo ma to doprowadzić do zmniejszenia kosztów zakupu i eksploatacji tego typu uzbrojenia.

Dotychczasowa współpraca MBDA z jednym z głównych ośrodków Thalesa w Wielkiej Brytanii, Thales Belfast, koncentrowała się na kontynuacji prac związanych z fazą B+R całego programu. Wartość działań realizowanych przez zakłady z Irlandii Północnej wyniosła do tej pory 1 mln GBP. Kwota ta może w przyszłości znacznie wzrosnąć, biorąc pod uwagę planowane zaangażowanie w kolejnej – produkcyjnej – fazie FLAADS, szacowane na co najmniej 8 mln funtów.

Współpraca MBDA z Thales Belfast w kontekście CAMM koncentruje się wokół takich tematów, jak np. zmniejszenie poziomu naprężeń cieplnych wewnątrz pocisku, powstających na skutek działania silnika oraz wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu do wytwarzania konkretnych elementów składowych opracowywanego systemu bojowego.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.