Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Harris doposaży Sisfron

Wojska lądowe, 10 maja 2013

Amerykański Harris otrzymał zlecenie na dostawę zestawów łączności radiowej jako elementu wyposażenia opracowywanego przez Brazylię systemu kontroli granic Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).

Jednym z elementów niedawnego porozumienia ma być dostarczenie stronie brazylijskiej przez Harrisa radiostacji RF-7800S-TR, zapewniających stałą i bezpieczną łączność pomiędzy polowymi centrami dowodzenia i rozmieszczonymi w terenie żołnierzami, a także między samymi operatorami / Zdjęcie: Harris

Producent nie podał jego wartości ani terminów realizacji porozumienia. Wiadomo, że w grę wchodzi dostawa odpowiedniej liczby radiostacji rodziny Falcon III 7800.

Systemy łączności zostaną zainstalowane na różnorodnych pojazdach, wchodzących w Sisfron jako elementy bezpośredniego dozoru granic. Odpowiednia liczba zestawów będzie też używana m.in. przez załogi terenowych stacji dowodzenia i kontroli. Porozumienie dotyczy także dostawy radiostacji ręcznych, w które wyposażone zostaną grupy patrolowe wojsk lądowych i straży granicznej.

Zleceniodawcą dostaw jest Savis Tecnologia e Sistemas. Kontrolowana przez Embraer spółka wchodzi w  skład konsorcjum Tepro, odpowiedzialnego za realizację 1. etapu Sisfron (Zlecenie na Sisfron podpisane, 2012-11-27). Przypomnijmy, że celem całego programu jest zainstalowanie wzdłuż liczącej niemal 17 tys. km linii granic naziemnych oraz lotniczych systemów obserwacji i rozpoznania, mających docelowo zwiększyć świadomość sytuacyjną jednostek granicznych (Ochrona granic dla Embraera, 2012-08-26). Jego całkowity koszt szacuje się na 4-6 mld USD.

Informacja o porozumieniu z Harrisem pojawiła się zaledwie kilka tygodni po zawarciu umowy z izraelskim Elbitem. Przedsiębiorstwo to zostało zobowiązane do dostarczenia stronie brazylijskiej przenośnych zestawów obserwacyjnych (Doposażanie Sisfron, 2013-04-29). Dostawy mają trwać w latach 2014-2015.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra