Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowa droga startowa w Katowicach

Lotnictwo cywilne, 29 maja 2015

Wczoraj oddana została do użytku nowa droga startowa w międzynarodowym porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice.

Pierwszym samolotem, który wystartował z nowej drogi startowej w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice był Airbus A320 linii WizzAir, udający się do Londynu-Luton / Zdjęcie: Marcin Sigmund

Pierwszym samolotem, który wystartował z niej, o godz. 6.15, był Airbus A320 linii Wizz Air lecący do Londynu-Luton. Tym samym zakończył się kilkuletni proces rozwoju infrastruktury katowickiego lotniska, obejmujący przebudowę i rozbudowę dróg kołowania, płaszczyzn postojowych oraz budowę nowej drogi startowej, dzięki czemu, jako drugie w Polsce, po warszawskim Okęciu, ma ono nadany obecnie standardowo kod referencyjny 4E, pozwalający na przyjmowanie szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 65 m, takich jak Boeing 747-400 czy Airbus A340. Budowa nowej drogi startowej wraz z siecią dróg kołowania była największym pod względem kosztów (157 mln zł) i skali prac przedsięwzięciem budowlanym w dotychczasowej działalności portu Katowice.

Nowo wybudowana droga startowa ma długość 3200 m, czyli o 400 m więcej niż dotychczas używana, a jej szerokość wynosi 45 m, nie licząc umocnionych poboczy o szerokości 7,5 m po każdej stronie. Została ona usytuowana równolegle i w odległości 195 m od aktualnie funkcjonującej. Jej położenie zostało tak wyznaczone, aby w przyszłości, w razie potrzeby, możliwe było jej bezkolizyjne wydłużenie w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Wraz z nową drogą startową wybudowano drogi kołowania: trzy prostopadłe (L, S i T) i dwie drogi szybkiego zjazdu – dla kierunku wschodniego (N) i dla kierunku zachodniego (R), usytuowane względem drogi startowej pod takim kątem, by możliwe było opuszczenie jej przez samolot jeszcze przed zakończeniem dobiegu, przy prędkości do 90 km/h. Powierzchnia nowo wybudowanej infrastruktury to ponad 246 tys. m2.

Nowa droga startowa jest wyposażona w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne umożliwiające na kierunku 27 wykonywanie operacji lotniczych z użyciem ILS CAT II, czyli przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i wysokości decyzji nie mniejszej niż 30 m. Obecnie operacje prowadzone są w kategorii I, a ILS kategorii II ma zostać oddany do użytku za ok. 9 miesięcy. Na kierunku pomocniczym 09 zainstalowano uproszczony świetlny system podejścia, tzw. krzyż. Przy drodze startowej zainstalowano również urządzenia meteorologiczne, w tym m.in. system ICE ALERT, alarmujący o wystąpieniu oblodzenia na nawierzchni. Dotychczas używana droga startowa będzie przekształcona w drogę kołowania.

Decyzja o budowie nowej drogi startowej zapadła pod koniec 2008 wraz z przyjęciem Planu Generalnego lotniska, czyli planu jego dalszego, wieloletniego rozwoju. Ostateczny wariant realizacyjny został przyjęty przez Zarząd GTL 3 lutego 2011 i zakładał budowę nowej drogi startowej o długości 3200 m z przesuniętym o 320 m progiem na kierunku wschodnim. 26 listopada 2012 podpisano Umowę z Budimexem, a rolę Inżyniera Kontraktu, podobnie jak przy realizowanej wcześniej rozbudowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania objęło ILF Consulting Engineers Polska.

Właściwe prace budowlane zaczęły się 7 stycznia 2013 i trwały łącznie 710 dni. Później trzeba było załatwić wszystkie formalności konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej drogi startowej, które obejmowały m.in. kalibrację ILS. Przy budowie nowej drogi startowej zamontowano 1097 świateł nawigacyjnych, 235 km przewodów elektrycznych, 379 studni kanalizacyjnych, użyto 120 tys. m³ betonu drogowego oraz konstrukcyjnego, 56 tys. t mieszanki mineralno-bitumicznej, 421 tys. t kruszywa różnego pochodzenia i frakcji i 9000 kg farby do oznakowania poziomego. W pracach uczestniczyło ponad 1500 osób bezpośrednio zaangażowanych w budowę i ponad 220 jednostek sprzętu.

W związku z podniesieniem kategorii lotniska do poziomu 4E i dostosowaniem infrastruktury portu do przyjmowania większych statków powietrznych w ostatnich latach w Pyrzowicach zrealizowano szereg inwestycji. Objęły one m.in.: rozbudowę płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D. Obecnie kończy się budowa płyty do odladzania statków powietrznych i płyty postojowej dla samolotów cargo wraz z drogą kołowania E0.

Nadanie wyższego kodu referencyjnego wymagało również podniesienia od 28 maja poziomu ochrony w zakresie ratownictwa do poziomu 9. Normalnie obowiązuje poziom 8 wg przepisów ICAO, który w razie konieczności można bez problemu podnieść do 9. Oznacza to, że w pełnej gotowości są co najmniej trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze, których czas na dotarcie do jakiegokolwiek miejsca na drodze startowej nie powinien przekraczać 2 minut.

Budowa nowej drogi startowej zrealizowana została w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej. Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu 2013 roku budowa płaszczyzny postojowej dla samolotów i modernizacja dróg kołowania. Wartość inwestycji to ponad 267 mln zł. Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany był przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oddanie nowej drogi startowej zwiększyło możliwości operacyjne portu i otworzyło możliwości w zakresie otwierania nowych dalekodystansowych połączeń pasażerskich oraz wykonywania operacji cargo (Rekordowa ilość tras z Katowic, 2015-03-27). Nie jest to jednak koniec rozbudowy katowickiego portu. Aktualnie trwa budowa terminala pasażerskiego, który ma być gotowy pod koniec czerwca 2015 i nowego terminala cargo, którego budowa ma się zakończyć w maju 2016 (Baza cargo w Katowicach, 2014-12-17).

Na podstawie informacji Marcina Sigmunda


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.